Czy franczyza jest dla każdego? - czyli o cechach przedsiębiorców

Czy franczyza jest dla każdego? - czyli o cechach przedsiębiorców franczyzawpolsce.pl

Przedsiębiorca, który chce odnieść sukces w działalności franczyzowej, powinien posiadać szereg cech wartościowych dla prowadzenia biznesu i – z punktu widzenia współpracy między stronami – dla obopólnych korzyści.

Prowadzenie każdego biznesu wymaga posiadania pewnego zestawu cech pozwalającego na skuteczne osiąganie zysków i czerpanie korzyści z własnej działalności. Nie inaczej jest w przypadku franczyzy – franczyzodawcy określają w wymaganiach dane cechy, jakie musi posiadać kandydat. Oprócz niezbędnej szczerości o uczciwości pojawiają się między innymi takie cechy jak opanowanie czy umiejętność dopasowania się do sprawdzonego systemu. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie, biorąc pod uwagę właśnie te wymagania – czy biznes franczyzowy jest dla każdego?

Cechy fundamentalne

Niektóre firmy, określając wymagania konieczne do uzyskania statusu franczyzobiorcy, zwracają uwagę na doświadczenie kandydatów. Jedne przedsiębiorstwa będą celować ze swoją ofertą do osób rozpoczynających przygodę z biznesem, które zgromadziły odpowiednio duży kapitał, pozwalający im wejść w daną franczyzę, inne zaś – przedstawiają swoją ofertę jedynie do osób z wieloletnim doświadczeniem biznesowym z tej samej branży.

Dlaczego tak jest i od czego zależy taki stan rzeczy? Wydaje się, że główną wartością są tu nawyki, jakie osiągnął przedsiębiorca podczas prowadzenia własnej działalności. Niektóre firmy będą nastawiona na czerpanie korzyści z wyrobionych już nawyków franczyzobiorcy, a inne z kolei zorientowane będą wokół wykreowania u przedsiębiorcy nawyków najbardziej pasujących do specyfiki firmy.

Wspomniane już zostały szczerość i uczciwość – są to cechy fundamentalne, które pozwalają na dogodną współpracę pomiędzy dwoma stronami: franczyzobiorcy oraz franczyzodawcy. Co warto powiedzieć – z przepisów zawartych w umowie franczyzowej wynika, że franczyzodawcy otrzymują możliwość kontrolowania franczyzobiorcy w jego działaniach biznesowych; zarządzaniu czy pozyskiwaniu klientów.

Przeszkody

Należy podkreślić, że wielu franczyzobiorców charakteryzuje się cechami, które przeszkadzają w obopólnym czerpaniu korzyści. Jedną z takich przeszkód może być samouwielbienie franczyzobiorcy czy brak cierpliwości. Pierwszy przypadek zachodzi wówczas, kiedy przedsiębiorstwa prowadzi działalność franczyzową z dużym sukcesem, po czym uznaje, że to on sam jest główną przyczyną owego sukcesu. Nie należy ujmować zasług franczyzodawcy, ponieważ to możliwość korzystania ze znanych znaków towarowych ma bardzo duży wpływ na to, czy dana franczyza osiągnie sukces czy też nie. Uciążliwe dla franczyzodawców jest również niedostosowanie się franczyzobiorcy do specyfiki sieci franczyzowej.

Za dużą przeszkodę można uznać także wyolbrzymione oczekiwania franczyzobiorcy względem franczyzodawcy oraz osiąganych zysków. Osoby charakteryzujące się takim podejściem oczekują od franczyzodawcy większych aniżeli przewidują to zapisy umowy franczyzowej świadczeń na rzecz rozwoju lokalu czy oddziału.Więcej informacji
Informacje o branży franczyzowej oraz baza franczyz dostępne są na stronie http://franczyzawpolsce.pl/ - bądź na bieżąco.