Czy każdy dłużnik powinien obawiać się komornika?

Czy każdy dłużnik powinien obawiać się komornika? Spiralazadluzenia.pl

Wielu dłużników, na których ciążą zaległości wobec wierzycieli obawia się, że ich wynagrodzenie lub majątek zostaną zajęte przez komornika.

W rzeczywistości jednak zajęcia komornicze stanowią ostateczność. Odbywają się dopiero wtedy, gdy wyczerpane zostały już pozostałe sposoby odzyskania przez wierzycieli swoich należności. Dłużnik w takiej sytuacji powinien wykazać chęć współpracy i spróbować porozumieć się z wierzycielem w sprawie spłaty zadłużenia.

Komornik zaczyna swoja pracę dopiero po zakończeniu postępowania przed sądem, czyli po uzyskaniu tytułu wykonawczego. Wówczas wierzyciel może skierować sprawę do komornika na tak zwaną drogę postępowania egzekucyjnego. To wierzyciel będzie w takiej sytuacji podejmował decyzję o sposobie ściągnięcia przez komornika długu. Może się to odbywać poprzez zajęcie pensji, kont bankowych, ruchomości lub nieruchomości.

Kto jest uznawany za dłużnika?

Za dłużnika uznawana jest osoba prawna lub fizyczna, która jest zobowiązania do spłaty określonych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych wobec innej osoby prawnej lub fizycznej. Co ważne, dług musi wynikać z obowiązujących pomiędzy nimi stosunków prawnych.


Spiralazadluzenia.pl Spiralazadluzenia.pl


Egzekucja komornicza w praktyce

Jest to zajęcie przez komornika majątku dłużnika na poczet spłaty jego należności wobec wierzyciela. Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego dochodzi, gdy dłużnik nie spłaca swoich należności. Jeżeli są to raty kredytu to wierzycielem będzie bank lub inny podmiot finansowy udzielający kredytu, który kieruj sprawę do sądu. A jeśli ten orzeknie wyrok na korzyść wierzyciela, a dłużnik dalej nie spłaca zobowiązań, można wystąpić z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania komorniczego. Jest to jedyna droga prawna. Oznacza to, że wierzyciel nie może skierować sprawy od razu do komornika pomijając przy tym sąd. Wiąże się to również z określonym statusem komornika, który jest funkcjonariuszem publicznym działającym właśnie przy sądach rejonowych.

Zbieg egzekucji – co to oznacza w praktyce?

Zbieg egzekucji wystąpi jeśli przynajmniej dwa organy egzekucyjne przystąpią do egzekucji co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego dłużnika. Należy przypomnieć, iż w Polsce poza typową egzekucją sądową należącą do sądów rejonowych i komorników sądowych, unormowaną w szczególności w kodeksie postępowania cywilnego wyróżniamy również egzekucję administracyjną. Występowanie w polskim systemie prawnym dwóch rodzajów egzekucji wymagało ustanowienia regulacji dotyczącej zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej obok regulacji dotyczących zbiegu egzekucji sądowych. W praktyce wygląda to tak, że zarówno  komornik sądowy, czyli organ egzekucji sądowniczej oraz np. naczelnik urzędu skarbowego, uznawany jako organ egzekucji administracyjnej, muszą skierować egzekucję tego samego majątku dłużnika. W efekcie podmiot-bank musi poinformować wszystkie organy, które dokonały zajęcia o wystąpieniu zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.

O zadłużeniach i sposobie radzenia sobie z nimi można dowiedzieć się na bezpłatnym portalu informacyjnym Spiralazadluzenia.pl