Czy monitorowanie czasu pracowników się opłaca?

Czy monitorowanie czasu pracowników się opłaca? pclogger.net

Pracodawcy w każdym sektorze mają prawo do kontrolowania, w jaki sposób ich pracownicy wywiązują się z powierzonych zadań. Czy monitorowanie czasu zatrudnionych osób rzeczywiście jest opłacalne?

W momencie podpisania umowy o pracę osoba zatrudniona wyraża zgodę na wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy, w której zakres wchodzi również kontrola, w jaki sposób wykonuje swoje obowiązki. Podstawowym prawem pracodawcy jest kontrola bieżących zadań. Nie może ona jednak w żaden sposób naruszać elementarnych praw pracownika.

Listy obecności oraz systemy elektroniczne

W wielu zakładach pracy najpopularniejszym sposobem na monitorowanie czasu pracy pracowników są od wielu lat listy obecności. Oznacza to, że osoby zatrudnione wchodzące na teren firmy, wpisują się na taką listę z podaniem dokładnej godziny. Czynność ta jest powtarzana podczas opuszczania zakładu pracy.

Alternatywą dla list obecności są różnego rodzaju systemy elektroniczne, które w opinii wielu pracodawców są po prostu o wiele bardziej wiarygodne. Tego rodzaju rozwiązania polegają na tym, że pracownicy są wyposażani np. w karty chipowe lub magnetyczne, z których muszą skorzystać podczas każdego wejścia lub wyjścia z zakładu pracy. Coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników jest łączenie tego typu systemów z otwieraniem głównych drzwi do firmy.

Kontrola czasu pracy – jakie jeszcze są sposoby?

W przypadku pracy biurowej najczęściej stosowanym obecnie rozwiązaniem jest monitoring komputerów. W ten sposób pracodawca może bowiem kontrolować dwa najważniejsze obszary, mianowicie wywiązywanie się ze swoich obowiązków oraz bezpieczeństwo przepływu danych. Praca każdego komputera może być monitorowana z poziomu serwera – dzięki temu pracodawca ma dostęp do szczegółowych danych takich jak np. czas włączenia i wyłączenia urządzenia, wylogowania itp.

Taka metoda daje najlepszy pogląd na czas pracy poświęcony przez zatrudnione osoby. Co więcej, monitorowanie komputerów ma to do siebie, że w odróżnieniu od list obecności czy systemów elektronicznych, nie wymaga nieustannego potwierdzania przez pracowników. Jedyny kłopot może powstać w sytuacji, kiedy pojawią się błędy administracyjne. Ten sposób kontrolowania oczywiście nie sprawdzi się w przypadku pracowników niekorzystających regularnie z komputera.

Czy monitorowanie czasu pracy pracowników jest opłacalne?

To, czy warto kontrolować czas pracy pracowników stanowi wciąż kwestię sporną dla wielu pracodawców. Istnieje grupa twierdząca, że bez systematycznego monitorowania, zatrudnione osoby w ogóle nie wywiązywałyby się ze swoich obowiązków. Inni z kolei sądzą, iż tego typu procedury mogą mieć negatywny wpływ na morale i zniechęcać do podejmowania jakichkolwiek zadań. Wiele zależy w dużej mierze od specyfiki prowadzonej działalności, a także od zatrudnianych osób.

Monitorowanie czasu pracy pracowników wydaje się opłacalne przede wszystkim w sytuacji, kiedy zależy nam na zwiększeniu produktywności zatrudnianych osób. Jest również szczególnie istotne w firmach zatrudniających specjalistów, np. grafików komputerowych, projektantów itp. Weryfikowanie czasu pracy takich osób nie jest łatwym zadaniem, gdyż niekiedy ciężko jest dokładnie ustalić moment, kiedy został rozpoczęty dany projekt oraz ile godzin zostało poświęconych na jego wykonanie.

Monitorowanie czasu pracowników – najważniejsze korzyści

Decydując się na kontrolowanie czasu pracowników, np. poprzez monitoring komputerów, pracodawcy mogą przede wszystkim:

  • Poznać rzeczywisty czas wykonywania poszczególnych zleceń,
  • Widzieć, nad czym aktualnie pracują pracownicy,
  • Zestawić koszty realizowanych zadań z przychodem,
  • Poznać efektywność zatrudnianych osób.

Podsumowując, można stwierdzić, że monitoring może pomóc nie tylko w kontrolowaniu czasu pracy pracowników. Może być pomocny również dla nich samych – dzięki temu mogą zobaczyć, ile czasu spędzili nad projektem i tak zaplanować pracę, aby zakończyć realizację zadania w terminie. Kontrolowanie jakości świadczonej pracy jest pod tym względem zagadnieniem całkowicie naturalnym i w pełni zrozumiałym z punktu widzenia interesu pracodawcy.

pclogger.net