Czy Polacy mają ducha przedsiębiorczości?

Czy Polacy mają ducha przedsiębiorczości? Fotolia.com

71 proc. Polaków ma pozytywne podejście do przedsiębiorczości, a 38 proc. potrafi sobie wyobrazić założenie i prowadzenie biznesu. Różnica między potencjałem a odsetkiem osób pracujących na własne konto w Polsce wynosi 33 proc. To najwięcej w Europie

Niezależność od pracodawcy (47 proc.), szansa dodatkowego dochodu (40 proc.) i samorealizacja (37 proc.) to główne motywatory przedsiębiorczości – wynika z danych tegorocznego, Światowego Raportu Amway na temat przedsiębiorczości. Po raz pierwszy w dotychczasowych badaniach, analizie został poddany tzw. duch przedsiębiorczości, uwzględniający trzy wymiary: chęć działania, zdolność działania i odporność na naciski otoczenia.

 

Światowy Raport Amway na Temat Przedsiębiorczości powstał we współpracy Amway z Uniwersytetem Technicznym w Monachium na bazie badań, przeprowadzonych przez Instytut GFK Group w 44 krajach na całym świecie, na reprezentatywnej dla danego kraju grupie respondentów, łącznie ponad 49 775 osób w wieku od 14 lat. Badania zostały rozszerzone w stosunku do ub. roku o sześć nowych krajów. Publikacja wyników raportu została zaplanowana w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, którego Inauguracja miała miejsce w dniu 17 listopada.

Postawy i potencjał przedsiębiorczości

71 proc. Polaków ma pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości. Jest ono nieznacznie poniżej średniej Europejskiej (72 proc.) oraz światowej (76 proc.) i nieco niższe niż przed rokiem (2014 rok: 76 proc.). Postawa wobec przedsiębiorczości jest uzależniona od płci i wieku ankietowanych:

  • 76 proc. mężczyzn i 68 proc. kobiet wykazuje pozytywną postawę wobec przedsiębiorczości,
  • wraz z wiekiem maleje wskaźnik pozytywnego nastawienia do przedsiębiorczości.

38 proc. ankietowanych Polaków potrafi sobie wyobrazić założenie i prowadzenie własnego biznesu. Taki sam potencjał przedsiębiorczy wykazują Europejczycy (38 proc.) a międzynarodowa średnia wynosi 43 proc. W Polsce luka przedsiębiorczości tj. różnica pomiędzy potencjałem a odsetkiem osób pracujących na własny rachunek wynosi 33 proc. i jest to wartość najwyższa w Europie.

Podobne artykuły:

Powody, dla których Polacy decydują się na założenie i prowadzenie własnego biznesu są od lat niezmienne: niezależność od pracodawcy (47 proc.), szansa dodatkowego dochodu (40 proc.), samorealizacja (37 proc.), powrót na rynek pracy (25 proc.) i możliwość lepszego godzenia życia rodzinnego, czasu na odpoczynek i kariery (23 proc.). Niezależność od pracodawcy i chęć samorealizacji to najatrakcyjniejsze czynniki dla wszystkich grup wiekowych.

Obawa przed porażką

Dla 71 proc. Polskich respondentów obawa przed porażką stanowi przeszkodę w założeniu firmy (2013 rok: 76 proc.). Podobnie uważają ankietowani 44 krajów świata (Europa: 70 proc., średnia światowa: 69 proc.). Na obawę przed porażką składają się różne czynniki. Polacy najbardziej obawiają się obciążeń finansowych, mogących prowadzić aż do bankructwa (33 proc.). Daleko za nimi znajduje się zagrożenie kryzysem ekonomicznym (26 proc.) oraz obawa przed bezrobociem (21 proc.). Podobnego zdania są respondenci z całego świata.

Płeć nie ma wpływu na postrzeganie obawy przed porażką jako przeszkody w założeniu własnej firmy. Respondentki obawiają się konsekwencji prawnych bardziej niż respondenci płci męskiej (kobiety: 23 proc.; mężczyźni: 14 proc.). W odniesieniu do pozostałych czynników, nie ma jednak znaczących różnic.

CREATIVE SERVICES AGENCJA REKLAMOWA ELŻBIETA PEŁKA Milena Grzywińska