Czym są PPK i jak wpłyną na wysokość twojej emerytury?

Czym są PPK i jak wpłyną na wysokość twojej emerytury? pkotfi.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowość w polskim systemie emerytalnym. W lipcu tego roku część pracodawców odłoży pierwszą wpłatę dla swoich pracowników. Na czym polega program PPK?

Czym jest pracowniczy program kapitałowy? To nic innego jak system długoterminowego, prywatnego i dobrowolnego oszczędzania dla pracowników. Co ciekawe, jest on tworzony i współfinansowany nie tylko przez pracowników, ale również przez pracodawców i państwo.

Popularnie nazywane PPK plany kapitałowe będą wprowadzane etapami. Harmonogram wdrażania programu zakłada, że jako pierwsze - już w lipcu 2019 roku - obejmie on duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników. To z kolei oznacza, że jeszcze w tym roku z kapitałowych planów pracowniczych będzie mogło skorzystać ok. 3,3 mln osób.

Po pół roku, od 1 stycznia 2020 roku, PPK będą miały obowiązek wdrożyć firmy zatrudniające od 50 do 249 osób. Wówczas do planów kapitałowych będzie mogło przystąpić ok. 2 mln osób.

1 lipca 2020 roku zaś program obejmie przedsiębiorstwa z liczbą pracowników od 20 do 49 osób, czyli łącznie ok. 1,1 mln osób. Jako ostatnie, dopiero 1 stycznia 2021 roku, do planów kapitałowych przystąpią pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych zatrudniające w sumie 5,1 mln osób.

Łącznie program skierowany jest do 11 milionów pracowników. Choć przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolne, w momencie ich uruchomienia wszyscy zatrudnieni w wieku od 18 do 54 lat zostaną do nich zapisani automatycznie. W każdym momencie można jednak zrezygnować w uczestnictwa z PPK.

Jak działają PPK?

Wpłaty na rachunek PPK odkłada pracownik, pracodawca i państwo. Zatrudniony będący uczestnikiem planów PPK odprowadza co miesiąc wpłątę podstawową - obowiązkową, w wysokości 2 proc. wysokości swojej pensji brutto. Może również opłacać wpłaty dodatkowe w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia brutto.

Pracodawca z kolei zobowiązany jest wpłacać co miesiąc na rachunek pracownika 1,5 proc. wartości pensji brutto. Może też odprowadzać wpłaty dodatkowe w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia brutto zatrudnionego.

Dodatkowe środki oferuje także państwo. Zgodnie z ustawą, Fundusz Pracy zobowiązany jest do dokonania jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i corocznych dopłat w wysokości 240 zł pod warunkiem, że kwota wpłat podstawowych i dodatkowych jest równa przynajmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Jaką comiesięczną kwotę otrzyma uczestnik PPK po zakończeniu swojej kariery zawodowej? Dzięki odprowadzaniu jednej, podstawowej wpłaty w wysokości 2 proc. wynagrodzenia, osoba która przystąpiła do programu z wieku 25 lat i zarabiała 3 tys. zł brutto, wg szacunkowych obliczeń może w wieku 65 lat liczyć na ok. 480 zł dodatkowej emerytury. Więcej o PPK dowiesz się na stronie PKO: Pracownicze Plany Kapitałowe.