Dane publiczne warte miliardy złotych

Dane publiczne warte miliardy złotych ra2 studio - Fotolia

Potencjał dużych zbiorów danych i otwartych danych w wypadku Europy sięga prawie 2 proc. PKB w perspektywie najbliższych 10-15 lat – wynika z szacunków WISE. Możliwe zyski tylko z otwarcia danych publicznych sięgają 10 mld euro.

W resorcie administracji i cyfryzacji trwają prace nad projektem ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, czyli tzw. re-use. Według założeń uregulowana ma zostać sprawa wykorzystania zasobów instytucji publicznych dla celów komercyjnych i niekomercyjnych. Umożliwiony ma zostać również dostęp do zasobów muzeów, archiwów i bibliotek. Konieczność zmiany przepisów wynika z obowiązku dostosowania polskiego prawa do unijnej dyrektywy.

Potencjał dla gospodarki

Eksperci podkreślają, że w danych publicznych tkwi ogromny potencjał dla gospodarki.

Jak powiedział PAP dr Maciej Bukowski z WISE, stwarza to możliwość zwiększenia dochodów od 300 do 500 euro na mieszkańca. Możliwe zyski tylko z otwarcia danych publicznych będą nieco mniejsze, ale także istotne, bo sięgają 10 mld euro. Otwarcie kolejnych zasobów danych publicznych może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, a także do stworzenia nowych miejsc pracy.

Według eksperta, polska administracja i biznes nie tylko nie wykorzystuje potencjału gospodarczego tkwiącego w danych publicznych, lecz także często go sobie nie uświadamia. Jak wynika z raportu WISE, ciężko określić dokładną liczę zbiorów informacji, którymi dysponuje polska struktura administracyjna. Ich ewidencja jest niemożliwa z powodu rozproszenia działań. Autorzy raportu „Rynek Produktów, usług i treści cyfrowych opartych na ponownym wykorzystaniu sektora publicznego w Polsce” szacuje, że ich liczba oscyluje ok. 1,5 mln.

Ile możemy zyskać?

Wartość rynku opartego o udostępnioną informację publiczną na poziomie unijnym wyniosła w 2010 r. 32 mld euro, czyli ok. 0,25 proc. PKB – wynika z wyliczeń cytowanych w tekście regulacyjnym do projektu. Uwzględniając pozytywny wpływ na produktywność w innych obszarach, cały zysk z tego tytułu to 143 mld euro w 2008 r.

Podobne artykuły:

MAC odnosi się także do polskich realiów:

– możliwość wykorzystania informacji sektora publicznego to szansa dla przedsiębiorców, którzy chcą na ich podstawie stworzyć nowe produkty i usługi. Głównym beneficjentem (...) będą firmy działające w sektorze kultury i kreatywnym. Jego wielkość w Polsce szacowana jest na ok. 4,8 proc. PKB, a liczba podmiotów na 173 tys. W ostatnich latach sektor sukcesywnie zwiększa swój udział w polskim PKB (z 4 proc. w 2009 r. do 4,8 proc. w 2013 r.) – czytamy w tekście regulacyjnym.

WISE w swoim raporcie wyceni a obecny wpływ tego sektora na polską gospodarkę na 2,6 mld zł.

red. PAP