Dlaczego małe firmy nie sięgają po unijne miliardy?

Dlaczego małe firmy nie sięgają po unijne miliardy? sxc.hu

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na duże wsparcie ze środków unijnych na lata 2014-2020. Jednak zaledwie 14% deklaruje gotowość skorzystania ze wsparcia – tak wykazały wyniki badania Instytutu Badań i Analiz oraz portalu Firmy.net.

Wykorzystanie środków strukturalnych z Unii Europejskiej stanowi szansę finansowania rozwoju przedsiębiorstw. W latach 2007-2013 aktywność przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków finansowych z tego źródła była stosunkowo niska. Najliczniejsza grupa przedsiębiorców nie korzystała z dofinansowania na rozwój (82,76%), tylko nieliczne przedsiębiorstwa wykorzystały tę formę wsparcia (17,24%).

Przyczyny nie aplikowania

W drugim już badaniu nastrojów gospodarczych wśród MŚP zapytaliśmy o przyczyny niskiej aktywności aplikowania o dotacje. Jako przyczyny przedsiębiorcy wskazywali przede wszystkim brak poczucia takiej potrzeby. Wskazuje to na słabe zorientowanie w możliwościach, jakie są szansą na rozwój ich firm.

Przedsiębiorców zniechęca również biurokracja oraz brak wiary w możliwość uzyskania wsparcia. Słaba informacja o unijnych środkach i niski poziom zaufania do instytucji nimi dysponujących to najważniejsze wyzwania dla urzędników na najbliższe lata finansowania.

Problemy z przygotowaniem dokumentacji oraz brak środków na wkład własny to kolejne przyczyny wskazywane przez ankietowanych.

Cele finansowania

W przypadku najliczniejszej grupy przedsiębiorców, którzy pozyskiwali środki w latach 2007-2013, uzyskane wsparcie przyczyniło się do założenia i rozwoju działalności gospodarczej. Pozyskane środki przedsiębiorstwa przeznaczały również na rozwój zasobów materialnych i niematerialnych, w tym zakup środków trwałych oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.

Planowana aktywność w latach 2014-2020

Z kolei, trudno określić, jaka będzie aktywność przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków z UE. Najliczniejsza grupa przedsiębiorców nie potrafiła określić, czy będzie aplikować o uzyskanie wsparcia (68,5%). Pozostali przedsiębiorcy częściej deklarowali brak podejmowania takich działań (17,8%), niż gotowość skorzystania ze wsparcia (13,7%).

Cele, na jakie przedsiębiorstwa planują pozyskać środki związane są przede wszystkim z modernizacją i restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz ze zwiększeniem poziomu zatrudnienia.

 

NNV Sp. z o.o. Alicja Zbytniewska