Dlaczego warto ubiegać się o znak jakości Q dla swoich produktów?

Dlaczego warto ubiegać się o znak jakości Q dla swoich produktów? Fotolia

Znak jakości Q to symbol o wieloletniej tradycji i prestiżu. Produkty oznaczone tym znakiem wyróżniają się najwyższą klasą i gwarantują bezpieczeństwo. Z tego powodu cieszą się dużym uznaniem konsumentów. Dobra opinia to lepsze wyniki sprzedażowe.

Historia znaku jakości Q – wieloletnia tradycja i prestiż

Znak jakości Q to symbol o długiej tradycji. Początki jego nadawania sięgają lat 60. ubiegłego wieku. Wówczas przyznawano go najlepszym produktom polskim, których jakość dorównywała wyrobom światowym najwyższej klasy. Obecnie o certyfikat mogą starać się także producenci zagraniczni. Nie jest to jedyna zmiana, jaka objęła znak jakości Q w przeciągu kilkudziesięciu lat jego historii. Od 1994 roku oznakowanie jest przyznawane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, które zastąpiło dawne Centralne Biuro Jakości Wyrobów. Zmieniła się także szata graficzna i szczegółowe procedury nadawania oznakowania. Niezmienny pozostał jednak prestiż, jakim od lat cieszy się znak jakości Q. Certyfikat zyskał renomę zarówno wśród producentów, jak i klientów. Powszechnie kojarzy się z najlepszą jakością i niezawodnością.

Q oznacza jakość

Litera Q umieszczona w nazwie pochodzi od angielskiego słowa quality, czyli jakość. Jest to walor decydujący o przyznaniu oznakowania. Mogą się o nie ubiegać producenci, których towary nie tylko spełniają wszystkie krajowe i międzynarodowe normy, ale wyróżniają się znacznie lepszymi parametrami. Certyfikowany produkt charakteryzuje się ponadprzeciętnymi walorami użytkowymi i organoleptycznymi. Musi być też niezawodny i produkowany w sposób energo- i materiałooszczędny. Znak Q oznacza, że produkt należy do jakościowych liderów w swojej kategorii.

Znak Q gwarantuje bezpieczeństwo

Systemy normalizacji i certyfikacji mają na celu ochronę konsumentów przed produktami niebezpiecznymi dla życia, zdrowia i środowiska naturalnego. Każdy wyrób wchodzący na rynek powinien spełniać podstawowe standardy jakości i bezpieczeństwa. Norm obowiązkowych jest jednak coraz mniej – obecnie odchodzi się od obligatoryjności na rzecz innowacyjności. Obniżanie norm dla produktów wchodzących na rynek może doprowadzić do znacznego pogorszenia ich jakości, a nawet zagrożeń zdrowotnych. Znak jakości Q umieszczony na opakowaniu jest gwarancją, że wyrób został przebadany przed niezależne jednostki badawcze. Tworzą je akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratoria. Daje to gwarancję, że wyroby oznaczone znakiem jakości Q są bezpieczne dla konsumentów.

Znak jakości Q: uznanie konsumentów

Jakość w branży spożywczej zależy w dużej mierze od subiektywnych upodobań i smaku klientów. Sięgają oni po produkty, które odpowiadają ich indywidualnym gustom. W obliczu bardzo bogatej oferty sprzedaży, konsumenci potrzebują jednak często podpowiedzi – jest nią właśnie znak jakości Q. Charakterystyczne logo z biało-czerwoną literą na niebieskim tle sprawia, że konsumenci chętniej kupują tak oznakowany produkt. Spośród kilkudziesięciu podobnych towarów na półce sklepowej wybierają ten, który wyróżnia się prestiżowym znakiem. Dzięki temu znak jakości Q przynosi producentom także korzyści ekonomiczne:

  • ułatwia rozpoznanie produktu w sklepie,
  • zwiększa konkurencyjność rynkową wyrobów,
  • ułatwia ich promocję,
  • podnosi znaczenie producenta w oczach odbiorców.