Dług czeka na inflację

Dług czeka na inflację www.fotolia.pl

Poniedziałek przyniósł niewielkie wzrosty rentowności, co było pochodną nieco lepszych niż oczekiwano danych o produkcji przemysłowej w Eurostrefie oraz bardzo dobrych danych o sprzedaży detalicznej w USA.

Konsekwencją tego były wzrosty dochodowości rzędu 2 punkty bazowe. 10-latków niemieckich i amerykańskich oraz stabilizacja cen 5Y USD CDS krajów europejskich.

Polski dług tylko częściowo podążył za rynkami bazowymi. Brak reakcji na zmiany na globalnych rynkach (w segmencie 2-3Y) wynika z oczekiwań inwestorów dotyczących zapowiedzianej na wtorek publikacji inflacji za marzec w Polsce. Rynki cały czas spekulują, że ogłaszana dana może być niższa niż konsensus ekonomistów. W wypadku papierów 2Y przełożyło się to na obniżkę dochodowości o 1 punkt bazowy.

Podobne artykuły:

W segmencie 5-10Y miał miejsce 2-punktowy wzrost rentowności, mniej więcej zbliżony do zachowania rynków bazowych w tym segmencie krzywej. Podobny ruch obserwowaliśmy na krzywej IRS. Jej niemal równoległe przesunięcie do krzywej skarbowej pozwoliło utrzymać stawki ASW na poziomie obniżonym o 8-10 punktów bazowych, w relacji do przeciętnych wartości z I kw. br. Efekt ten jest pochodną spodziewanych w końcu miesiąca wykupów obligacji PS0414.

Polskie obligacje spadną

We wtorek spodziewamy się powrotu do spadków dochodowości krajowych skarbówek. Spadek ten będzie miał miejsce głównie za sprawą zapowiedzianej na 14,00 publikacji danych o inflacji w kraju. Czynnikiem, który przed południem powinien pomagać krajowemu długowi jest ogłoszenie danych ZEW z Niemiec, które powinny negatywnie zaskoczyć rynki.

Naszym zdaniem skala obniżek dochodowości niemieckiego długu w odpowiedzi na dane ZEW nie będzie zbyt duża, co implikuje, że również ruch w krajowym segmencie 5-10Y nie będzie zbyt silny. Mocniejszej reakcji oczekujemy w przypadku krajowych papierów 2Y, po ogłoszeniu danych o inflacji w Polsce.

Podobne artykuły:

W perspektywie kolejnych dni spodziewamy się stabilizacji stóp na poziomach zbliżonych do obecnych. Głębsze spadki rentowności w długim końcu będą ograniczone przez niskie poziomy rentowności papierów 10Y na rynkach bazowych. Jest to pochodną zdyskontowania większości grożących typów ryzyka (obniżenia aktywności gospodarczej w Eurostrefie czy przedłużania się pełzającego konfliktu na Ukrainie).

Czynnikiem, który może pogłębić obniżki dochodowości jest publikacja danych o produkcji przemysłowej w Polsce, zapowiedziana na koniec tygodnia. Jednak zważywszy, że oczekiwane przez nas osłabienie koniunktury może być wyraźniej zauważalne dopiero w kwietniu, zaś publikacja danych o produkcji poprzedza okres niższej aktywności inwestorów przed świętami takie ryzyko jest stosunkowo niewielkie.

PKO Bank Polski S.A. Konrad Soszyński