Dofinansowanie na innowacje z Funduszy Europejskich. 1,2 mld zł w Szybkiej Ścieżce

Dofinansowanie na innowacje z Funduszy Europejskich. 1,2 mld zł w Szybkiej Ścieżce Dofinansowanie na innowacje

Przedsiębiorcy po raz kolejny mogą zgłaszać się do flagowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Szybka Ścieżka.

W realizowanej obecnie edycji konkursu czeka w sumie 1,2 miliarda złotych dla sektora B+R na tworzenie nowatorskich produktów, technologii i usług. Wśród projektów, które uzyskały finansowe wsparcie NCBR są i te nowatorskie na skalę światową. Należy do nich projekt PKO Banku Polskiego dotyczący tokenizacji i smart kontraktów w oparciu o blockchain.

Jako pierwsze o dofinansowanie mogą ubiegać się duże firmy oraz ich konsorcja również z MŚP jak i jednostkami naukowymi. W trwającej obecnie II rundzie Szybkiej Ścieżki czeka na nie jeszcze 100 mln złotych. Wnioski można składać do 20 kwietnia 2020 r. Z kolei mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, samodzielnie albo w konsorcjach przemysłowych lub z jednostkami naukowymi będą wnioskować o w sumie 500 mln złotych w III rundzie i o 300 mln złotych w IV rundzie. W ich przypadku wnioski powinny wpływać od 21 kwietnia do 18 czerwca 2020 roku.


- Na finiszu perspektywy unijnej liczymy na rekordowe zainteresowanie przedsiębiorców stawiających na innowacyjność – podkreśla Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. Konkurs Szybka Ścieżka przeznaczony jest dla projektów B+R, które są nowością przynajmniej w skali kraju. Finansowany z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ma szeroki zasięg – mogą w nim startować przedsiębiorcy ze wszystkich województw poza mazowieckim. O dofinansowanie mogą starać się wnioskodawcy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Konkurs nie jest obwarowany ograniczeniami branżowymi, ale projekty powinny wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.


W 2020 r. NCBR wprowadził wiele uproszczeń w naborze. Wnioski otrzymały nowy wzór i instrukcję. Liczbę konkursowych kryteriów zmniejszono do 13. Pojawiło się wśród nich nowe kryterium – tzw. „istota projektu”, które pozwoli wnioskodawcom w jednym miejscu wyłożyć sedno zamierzenia.


Szybka Ścieżka ułatwi cyfrowe bankowanie


Prace nad projektem Szybkiej Ścieżki „Uruchomienie w PKO Banku Polskim usług wykorzystujących tokeny i smart kontrakty w oparciu o technologię blockchain rozpoczęły się w  czerwcu 2019 roku. – W styczniu 2020 roku zakończyliśmy pierwszy etap – mówi Mariusz Ziemba, przedstawiciel PKO Banku Polskiego. Projekt jest realizowany w trzech  strumieniach: technologicznym, biznesowym i prawnym.


Gdy projekt się zakończy, za pomocą przyjaznego interfejsu klienci otrzymają dostęp do nowoczesnych usług opartych o tokeny i smart kontrakty, które cechuje przejrzystość i niezaprzeczalność. W pierwszym przypadku umożliwi to obrót oraz inwestowanie swoich środków w tokeny bazujące na różnych aktywach np. rodzimych akcjach. W drugim Bank stworzy cyfrowe umowy, przez co stanie się np. zaufaną trzecią stroną dla kontraktów zawieranych w relacji klient-klient. Dokumenty będą zapisywane w formie cyfrowej w sieci blockchain. Takie kontrakty będą mogły rozliczać się automatycznie na podstawie zaistniałych zdarzeń. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że proces tokenizacji i stosowanie smart kontraktów wymagają stworzenia specjalnych blockchainowych tokenów opartych o walutę (np. złotówki). 


Jak dotąd zespołowi B+R udało się przebadać dostępne środowiska blockchain, co pozwoliło na wybór najlepszej technologii. Zdefiniowano też cele biznesowe, koncepcje funkcjonowania platformy, określono ramy produktów i usług oraz założenia prawne i istniejące luki.


Obecnie rozpoczęliśmy badania usług opartych o tokenizację. Te rozwiązania mają szansę zmienić sytuację polskiego rynku kapitałowego, który dzięki tokenizacji będzie cechował się niższą barierą wejścia, większą płynnością, a także sprosta specyficznym wymaganiom stawianym przez młode, zdygitalizowane pokolenie klientów. Równolegle rozpoczęliśmy prace nad budową platformy blockchain – wyjaśnia przedstawiciel PKO Banku Polskiego.


Partnerem technologicznym i naukowym banku jest Politechnika Warszawska. – Mimo różnicy dzielącej świat nauki i biznesu, udało się nam znaleźć wspólny mianownik w realizacji zadań. Jest to ważny krok dla naszej instytucji. Stajemy się bardziej otwarci na nowe sposoby pozyskiwania innowacji – w tym polskiej myśli technologicznej płynącej od naukowców. Z drugiej strony nowatorskie pomysły naukowców zyskują szansę na komercjalizację dzięki wsparciu jednej z największych instytucji finansowej w Europie Środkowo Wschodniej – dodaje Mariusz Ziemba.


Realizowany przez PKO Ban Polski projekt jest nowością w skali kraju, ale i świata. Prace rozwojowe związane z budową platformy blockchain skończą się w czerwcu 2021 roku. –  Do listopada 2021 roku wraz z kilkudziesięcioma oddziałami z województwa łódzkiego, będziemy testować opracowane rozwiązania. Następnie wejdziemy w fazę komercjalizacji i przygotowań do produkcyjnego uruchomienia platformy –  wyjaśnia Ziemba.


Usługi oparte o tokenizację i smart kontrakty w pierwszej kolejności zostaną udostępnione klientom PKO Banku Polskiego oraz Biura Maklerskiego. W kolejnych etapach Bank rozszerzy dostęp użytkownikom z Polski, Europy, a być może i całego świata.


PKO BP nastawia się na długotrwałą pracę z naukowcami  i rozwój kolejnych produktów i usług. Już teraz Bank myśli o udostępnieniu partnerom wypracowanych usług za pośrednictwem platformy. Przykładem może być blockchain as a service przy wsparciu Operatora Chmury Krajowej.


Regulamin i dokumentacja konkursu „Szybka Ścieżka” dostępne są na stronie internetowej NCBR.