Eksport z Zachodniopomorskiego potrzebuje wiatru w żagle

Eksport z Zachodniopomorskiego potrzebuje wiatru w żagle Pixabay.com

Eksperci ogólnopolskiego Programu Rozwoju Eksportu uważają, że woj. zachodniopomorskie może zagospodarować kilka nisz o dobrych perspektywach eksportowych oraz znacząco umocnić się w branżach, które już teraz z sukcesem sprzedają za granicą.

Jak okazało się podczas marcowej konferencji PRE w Szczecinie, odwagi firmom z Pomorza Zachodniego nie brakuje – nasi przedsiębiorcy myślą o Dalekim Wschodzie, Ameryce Północnej a nawet o Afryce.

W 2014 r. wartość eksportu Zachodniopomorskiego wyniosła 4,4 mld euro, co uplasowało region na 10. miejscu wśród wszystkich polskich województw.[1]

– Wydaje się, że ekspansja zagraniczna zachodniopomorskich firm mogłaby być bardziej zdecydowana, chociażby dlatego, że województwo ma dostęp do morza i tym samym do najbardziej efektywnej kosztowo drogi transportu na dalekie rynki – mówi Marcin Kaczyński, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej w Banku Zachodnim WBK w Szczecinie.

Eksportujmy! Ale co?

Od lat motorem eksportu Pomorza Zachodniego są branże: spożywcza, meblowa i chemiczna.

– Aż połowa obszaru województwa to tereny rolne a produkcja i przetwórstwo żywności dominują w gospodarce regionu od lat. Przeważają gospodarstwa relatywnie duże, osiągające wyższe niż przeciętnie w kraju dochody z działalności rolniczej. W mojej opinii, ze względu na wyjątkowe na tle całego kraju warunki naturalne, ale też bliskość rynku niemieckiego, Zachodniopomorskie mogłoby stać się liderem nie tylko produkcji, ale też eksportu żywności ekologicznej – mówi Marta Skrzypczyk, koordynatorka analityków sektora rolno-spożywczego Banku Zachodniego WBK. Już teraz działa tu druga co do wielkości liczba producentów ekologicznych – ponad 3,6 tys. Marta Skrzypczyk uważa, że też, że zdrowa żywność może znacząco przyczynić się do zbudowania marki naszej produkcji spożywczej na całym świecie, bo w wielu krajach zachodnich, głównie europejskich, ekologiczne produkty są bardzo cenione jako element zdrowego trybu życia.

Inną specjalnością, która mogłaby pociągnąć w górę eksport województwa zachodniopomorskiego, jest produkcja statków i łodzi. Region ze względu na tradycje stoczniowe jest bardzo dobrze przygotowany do rozwoju tej działalności. Na Uniwersytecie Szczecińskim funkcjonuje jeden z dwóch w Polsce kierunków studiów poświęconych budowie jachtów. A polskie jednostki pływające mają już mocną markę za granicą – i to za bardzo daleką granicą. Jednostki pływające wysyłamy m.in. na Bahamy, do Singapuru, Liberii czy na Wyspy Marshalla. Wartość wszystkich wysłanych z Polski statków, łodzi i jachtów w ubiegłym roku wzrosła o 17,4% w porównaniu do roku 2014 i osiągnęła poziom ponad 20,5 mld zł.

Eksport niech płynie jeszcze dalej

Na razie głównym partnerem handlowym województwa zachodniopomorskiego są, tak samo zresztą jak dla całego kraju, Niemcy.

– To właśnie tego kierunku dotyczy 40 proc. zapytań o weryfikację kontrahentów, które przedsiębiorcy w województwie złożyli do wywiadowni gospodarczej Bisnode w 2015 r. W wyraźny sposób rośnie liczba zapytań o Wielką Brytanię i Irlandię – mówi Tomasz Starzyk z Bisnode.

 Wśród wszystkich eksporterów obecnych na szczecińskiej konferencji Programu Rozwoju Eksportu aż 50 proc. uznało Zachód za na najbardziej perspektywiczny kierunek rozwoju w Europie. Ważnym kierunkiem eksportu dla firm z Zachodniopomorskiego jest i będzie także Skandynawia. Za atrakcyjną pod kątem rozwoju własnego biznesu uznało ją aż 26 proc. gości konferencji PRE.

Podobne artykuły:

– To naturalne, że bliskość geograficzna determinuje intensywność współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Jednak uzależnienie się od jednego rynku zbytu nie jest dobre ani w wymiarze pojedynczej firmy, ani w wymiarze całego województwa – podkreśla Marcin Kaczyński z Banku Zachodniego WBK.

Firmy z województwa wydają się to rozumieć, bo te, które myślą o zagranicznych, pozaeuropejskich rynkach, sięgają wzrokiem bardzo daleko. Są zainteresowane Dalekim Wschodem (25 proc. wskazań podczas konferencji PRE), Afryką (19 proc.), Ameryką Północną (17 proc.) oraz Bliskim i Środkowym Wschodem (17 proc.).

Więcej innowacji

Eksperci Programu Rozwoju Eksportu przypominają, że przedsiębiorcy z woj. zachodniopomorskiego powinni też koniecznie zwrócić uwagę na możliwość uzyskania wsparcia swoich planów ekspansji zagranicznej ze środków unijnych. W kontekście nowej perspektywy głównymi działaniami będą program regionalny „RPO Zachodniopomorskie Dz. 1.1.4 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i regionalnym”, programy krajowe „PO Inteligentny Rozwój, Dz. 3.3.1. Polskie Mosty Technologiczne, Dz. 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktów – Marka Polskiej Gospodarki Brand, Dz. 3.3.3. Wsparcie MSP w promocji marek produktowych „Go to Brand.pl” oraz program krajowy „Go Global PL – dotacje na eksport”.


[1] Dane Izby Celnej w Warszawie za http://www.gospodarka.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/986/Handel_zagraniczny_w_Polsce_i_Ma%C5%82opolsce_2014_-_raport.pdf (Rys.4, str.11).

ZOOM bsc Agnieszka Smużewska