Firmy MSP a transakcje walutowe

Firmy MSP a transakcje walutowe materiały PR

Polskie MSP coraz częściej decydują się na współpracę z przedsiębiorstwami zagranicznymi. Wejście na arenę międzynarodową niesie ze sobą wiele szans, jednocześnie jednak sprawia, że przedsiębiorcy borykają się z problemem rozliczeń walutowych.

Kodeks cywilny i prawo dewizowe dość precyzyjnie określają zasady zawierania transakcji w walutach obcych, wskazując zarówno sytuacje, w których mimo podania ceny w obcej walucie możliwe jest uregulowanie należności w złotówkach (art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego), jak i takie, podczas których konieczne jest pośrednictwo banku (art. 25 Prawa dewizowego) oraz kurs, według którego powinna zostać oszacowana obca waluta (art. 358 § 2 K.c.). Naprzeciw potrzebom firm prowadzących rozliczenia w obcych jednostkach monetarnych i tym samym zmuszonych do częstej wymiany walut wychodzą obecnie liczne banki i serwisy, oferując nowoczesne narzędzia do zarządzania transakcjami.

Jaki kurs walut?

Najczęstszym pytaniem, pojawiającym się w przypadku rozliczeń w obcej walucie pomiędzy firmami, jest kurs, według którego powinno się dokonać przeliczenia. Zgodnie z polskimi przepisami, jeśli dochodzi do wpłaty należności na rachunek w obcej walucie, stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego transakcję (art. 11a i art. 24c ustawy o PIT ). Należy przy tym pamiętać, że jeśli kwoty rozliczeń przekraczają sumę 15 tysięcy euro, obowiązkowe jest korzystanie z pośrednictwa banku. Tym samym to, ile w ostatecznym rozrachunku firma zarobi bądź zapłaci, w dużej mierze zależne jest od kursów walut. Warto zatem dobrze orientować się na rynkach finansowych, zarówno po to, by przewidywać możliwe wahania, jak i po to, aby wiedzieć, kiedy najlepiej wymieniać waluty.

Polski rynek walutowy

Wykonywane co trzy lata badania BIS (Bank Rozrachunków Międzynarodowych) wskazują, że średnie dzienne obroty netto krajowego rynku walutowego wynoszą 7,564 mld USD. Szczególnie płynnym instrumentem stały się transakcje fx swap – specjalny rodzaj swapa walutowego, w którym płatności odsetkowe ustalane są według stałej stopy. Chociaż w porównaniu do średnich obrotów na innych rynkach nie jest to suma imponująca, polski rynek walutowy wciąż się jednak rozwija: wkraczają na niego nowe podmioty, pojawiają się także nowe narzędzia mające służyć zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom.

Szybciej, wygodniej, pewniej

Tradycyjne kantory to już przeżytek, zwłaszcza w przypadku średnich i dużych firm. Rośnie natomiast konkurencja ze strony e-kantorów i niezależnych serwisów, co z kolei skłania banki do uruchamiania nowych rozwiązań przeznaczonych dla przedsiębiorców. Klienci zyskują dzięki temu szereg nowoczesnych udogodnień: mogą już nie tylko obserwować kursy walut w czasie rzeczywistym, ale też korzystać z takich narzędzi jak aplikacje mobilne do szybkich wymian walut, a także platforma iPKO Dealer oferowana przez PKO Bank Polski. Umożliwia to zawieranie natychmiastowych transakcji oraz planowanie ich na dłuższy okres czasu.

iPKO Dealer PKO BP

Tego typu rozwiązania służą jako źródło informacji (analizy, statystyki), usprawniają proces rozliczeń walutowych (dzięki wersjom mobilnym), gwarantują wysokie bezpieczeństwo wymiany oraz przede wszystkim – pomagają maksymalizować zyski przy oszczędności czasu.Jednym z najnowszych sposobów na usprawnienie procesu wymiany jednostek monetarnych podczas operacji handlowych jest korzystanie z Serii transakcji FX w iPKO Dealer. To unikatowa funkcjonalność, która umożliwia zaplanowanie kilku operacji dla danej pary walutowej jednocześnie. Dodatkowo udostępnia opcję rozliczania wielu transakcji o tej samej stronie walutowej dzięki funkcjonalności Par Forward, w której zakładana seria transakcji FX ustalana jest na różne daty zapadalności, ale po tym samym kursie wymiany. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć się przed wzrostem kursów walutowych bądź ich spadkiem dla przyszłych operacji handlowych.

Warto pamiętać, że większość banków zazwyczaj oferuje filmy instruktażowe oraz wersje demo nowych funkcjonalności umożliwiające przetestowanie przygotowanych przez nich narzędzi.