Firmy w Polsce coraz chętniej korzystają z systemów CRM

Firmy w Polsce coraz chętniej korzystają z systemów CRM Firmy w Polsce coraz chętniej korzystają z systemów CRM

Zmieniający się rynek oraz duża konkurencja skłaniają przedsiębiorców do optymalizacji jak największej liczby procesów zachodzących w firmie. Szczególne znaczenie ma zwłaszcza właściwa obsługa klienta.

Odpowiednie zarządzanie relacjami z kontrahentami to siła napędowa przedsiębiorstw - dlatego tak wiele firm w Polsce decyduje się na implementację systemów CRM (ang. Customer Relationship Management), które pozwalają przede wszystkim na zwiększenie efektywności sprzedaży oraz zmniejszenie kosztów.

Postępująca informatyzacja przedsiębiorstw

Świadomość roli, jaką pełni informatyzacja w przedsiębiorstwie, stale wzrasta. Firmy inwestują w rozwój wewnętrznych systemów oraz zewnętrznego oprogramowania przede wszystkim ze względu na perspektywę rozwoju organizacji i generowania większych przychodów. Znaczącą rolę pełnią w tych procesach systemy CRM, które wspierają przedsiębiorców w zrozumieniu swojego klienta oraz budowaniu z nim stabilnych relacji, których podstawowym celem jest wypracowanie lojalności wobec firmy.

Właściwie skonfigurowany CRM dla firm pomaga ograniczać koszty sprzedaży i marketingu, czego efektem jest zwiększenie zysków przedsiębiorstwa, zwłaszcza w długofalowej perspektywie czasowej. Oprogramowanie CRM pozwala również wyeliminować część działań administracyjnych, dzięki czemu sprzedawcy mogą skupić się na przede wszystkim na zwiększaniu ilości sprzedanych usług. Ogromną zaletą dobrze dopasowanego do potrzeb firmy systemu CRM jest ułatwienie i usprawnienie kontaktów między pracownikami, wprowadzenie spójnego systemu obsługi klienta, a także wygodny dostęp do informacji.

 

Schemat Schemat

 

System crm daje wiele korzyści fot. gonetcrm.pl

Jakie korzyści daje system CRM?

Wśród najważniejszych korzyści wprowadzenia oprogramowania CRM wymienić można:

l zwiększenie sprzedaży,

l zredukowanie czasu sprzedawców przeznaczonego na czynności administracyjne,

l zwiększenie efektywności wykonywanych działań,

l wprowadzenie spójnego systemu obsługi klienta dla całej firmy.

Wdrożenie w firmie CRM pozwala na zwiększenie zysków dzięki ograniczeniu kosztów poniesionych na nierentownych nabywców oraz skutkuje wzrostem satysfakcji klientów, ich lojalności, a także poprawą sprzedaży oferowanych usług czy towarów. Korzyści osiąga się przede wszystkim przez zwiększenie efektywności działań promocyjnych, lepszą identyfikację potrzeb klientów oraz skuteczną ocenę działań handlowców.

 

CRM system CRm system

 

Dane kontrahenta w jednym miejscu fot. gonetcrm.pl

Osiągnięcie odpowiednich korzyści jest możliwe przede wszystkim dzięki określeniu wszystkich procesów biznesowych oraz obraniu właściwej strategii CRM. Dopiero na tej podstawie definiowane są wymagania systemu informatycznego oraz dokonywane jest wdrożenie oprogramowania w firmie.

Wygodny dostęp do danych kontrahentów

Wygodny dostęp do danych kontrahentów to jedna z podstawowych funkcjonalności nowoczesnego systemu CRM. Pozwala ona gromadzić w centralnej bazie zarówno dane teleadresowe, rejestracyjne, jak również informacje o typie kontrahenta, jego statusie, grupie do której należy, a także inne specyficzne dla konkretnej branży informacje o klientach. Platforma CRM pozwala zazwyczaj na stworzenie własnych pól dodatkowych, gdzie można przechowywać informacje, których brakuje w domyślnej konfiguracji.

Personalizowane systemy CRM tworzone są przez doświadczone firmy informatyczne - dobrym przykładem tego rodzaju platformy jest GoNet CRM. Oprogramowanie CRM oferowane przez GoNet CRM posiada intuicyjny interfejs, pozwalający na szybkie i proste wprowadzanie danych do systemu. System umożliwia także import danych z innych programów. Do kartoteki każdego kontrahenta można również dopisywać notatki, komentarze oraz dodawać informacje w postaci elektronicznych załączników.

Użytkownicy mają dostęp do wszystkich informacji zapisanych w bazie danych, które powiązane są z danym kontrahentem. Mogą być to projekty, prowadzona korespondencja, zadania, osoby kontaktowe, grupy, do których należy kontrahent oraz historia składanych zamówień. Dzięki temu dane są nie tylko przejrzyście zorganizowane, ale również dostępne dla każdego uprawnionego pracownika w dowolnym momencie.

Historia transakcji i zawieranych umów

Bieżąca praca z klientem wymaga dostępu do wszystkich dotychczasowych ustaleń i transakcji. System CRM pozwala wygodnie gromadzić i prezentować tego typu dane. Dzięki temu możliwe jest także ustalenie, który pracownik kontaktował się z danym kontrahentem i kiedy taki kontakt nastąpił. Program oferowany przez GoNet CRM pozwala sprawdzić ustalenia telefoniczne, wiadomości SMS lub e-mail, a także spotkania z klientem.

Dzięki systematycznie wprowadzanym danym można szybko sprawdzić wszystkie dotychczasowe ustalenia dokonywane z kontrahentem, a także precyzyjnie określić, który pracownik kontaktował się oraz z kim rozmawiał w danej firmie.

 

CRM system CRM system

 

Wygodny dostęp do danych klientów fot. gonetcrm.pl

Analiza danych finansowych

Analiza danych finansowych pozwala przede wszystkim na badanie skuteczności handlowców. Możliwe jest więc zarówno monitorowanie sprzedanych produktów, jak również sprawdzanie informacji o pozyskanych klientach, kontaktów z nimi oraz wielkości nowo pozyskanych kontraktów. CRM umożliwia na pełną kontrolę budżetu promocyjnego i badanie efektywności działań promocyjnych.

Dane zawierane są w raportach, które mogą być wydrukowane lub zapisane do pliku. Oprogramowanie oferowane przez GoNet CRM zawiera funkcję automatycznegi generowania raportów oraz automatycznego wysyłanie ich na wskazany adres e-mail. System GoNet CRM wyposażony został również w panel do grupowania, pozwalający na segregowanie danych, zestawianie ich według wybranych kryteriów oraz tworzenie nawet bardzo rozbudowanych oraz szczegółowych analiz i raportów.

Przed zakupem warto przetestować możliwości CRM

System CRM to nowoczesne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności na rynku oraz utrzymanie klienta. Oprogramowanie CRM daje wiele możliwości działania, pozwalając na gromadzenie i zarządzanie informacjami w bazach danych oraz ułatwiając korespondencję z klientami. Pomaga także organizować pracę wewnątrz firmy, zapewniając sprawny przepływ informacji i dokumentów oraz dostęp do aktualnych danych dotyczących sprzedaży lub prowadzonych działań marketingowych.

GoNet CRM pozwala na wybór funkcji w pełni zaspokajających potrzeby danego przedsiębiorstwa. Ponieważ jednak decyzja o wdrożeniu systemu CRM w firmie powinna zostać poprzedzona nie tylko dokładną analizą potrzeb, ale też testami systemu, firma GoNet udostępnia swoim potencjalnym klientom darmowe demo, pozwalające zapoznać się w praktyce z możliwościami oraz funkcjonalnością systemu CRM. Wersję demo można pobrać wchodząc na stronę https://www.gonetcrm.pl/demo.