Gdy stracisz prawo do prefencyjnych składek ZUS...

Gdy stracisz prawo do prefencyjnych składek ZUS... sxc.hu

Przedsiębiorcy otwierający działalność gospodarczą mają możliwość opłacania mniejszych składek przez pierwsze 24 miesiące jej prowadzenia. Aby móc skorzystać z takiej możliwości trzeba spełnić kilka warunków.

Komu nie przysługuje tak zwany mały ZUS?

Preferencyjne składki nie przysługują przede wszystkim tym, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej posiadały firmę, a także tym, którzy w ramach własnej działalności będą świadczyć dla byłego pracodawcy taką samą pracę – usługi – jak w okresie zatrudnienia (o ile przed rozpoczęciem działalności były u niego zatrudnione w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym).

Co zrobić, gdy utraci się prawo do małego ZUS-u?

W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien:

  • Nie później niż po upływie 7 dni od utraty prawa do małego ZUSu wyrejestrować się z preferencyjnych składek ZUS, składając druk ZUS ZWUA.
  • Zarejestrować się do składek poprzez złożenie formularza ZUS ZUA/ZUS ZAA w ciągu 7 dni od chwili, w której zacznie go obowiązywać duży ZUS (ZUS ZUA, jeśli prowadzenie firmy jest jedynym zajęciem przedsiębiorcy; ZUS ZAA, jeśli przedsiębiorca poza prowadzeniem własnej działalności jest zatrudniony na etat w innej firmie i otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż minimalna krajowa).
  • Do 10 dnia następnego miesiąca (lub do 15 dnia następnego miesiąca w przypadku pracodawcy zatrudniającego pracowników) złożyć deklarację ZUS DRA za pierwszy miesiąc opłacania standardowej składki ZUS.

Warto pilnować terminów, ponieważ dalsze opłacanie mniejszych składek może spowodować, że ZUS nałoży na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 100 proc. zaległych składek.

Zawieszenie działalności, a utrata prawa do małego ZUS-u

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej 24-miesięczny okres w którym przysługuje prawo do mniejszych składek ZUS nie przedłuża się. Jeśli więc na przykład w dziesiątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca zawiesi ją na dwa miesiące, wówczas po wznowieniu działalności prawo do małego ZUSu będzie mu przysługiwać jeszcze tylko przez dwanaście miesięcy.

Jeśli przedsiębiorca utraci prawo do preferencyjnych składek ZUS w trakcie zawieszenia działalności, to powinien wyrejestrować się i zarejestrować do ZUS dopiero wtedy, gdy wznowi działalność.

W 2014 roku ZUS preferencyjny wynosi łącznie 431,18 zł, natomiast duży ZUS 1042,46 zł.

POWER MEDIA SA