Ile tak naprawdę kosztuje wybudowanie hali przemysłowej?

Ile tak naprawdę kosztuje wybudowanie hali przemysłowej? frisomat.pl

Modernizacja, czy rozbudowa przedsiębiorstwa są nieodzowne, by sprostać rosnącej konkurencji i wymaganiom klientów. Każdy przedsiębiorca musi się do tej inwestycji odpowiednio przygotować.

Właściwe skonstruowanie preliminarza wydatków stanowi konieczny załącznik umowy kredytowej. W przypadku finansowania inwestycji z własnych środków pozwoli na zaplanowanie wydatków, tak by nie zakłócać płynności finansowej firmy lub nie powodować niepotrzebnych przestojów. O konieczności dokładnego przeliczenia budżetu przekonali się ci przedsiębiorcy, którzy mają za sobą budowę hali przemysłowej. Ile taka inwestycja naprawdę kosztuje? Sprawdźmy.

Przyjrzyjmy się więc, z jakimi wydatkami należy się liczyć budując halę przemysłową. Załóżmy, że interesuje nas wzniesienie budynku, który jest przeznaczony do produkcji przemysłowej. Wewnątrz hali muszą się znaleźć maszyny – zatem konieczne jest wygospodarowanie odpowiedniego miejsca. Do tego pamiętać trzeba o magazynie. Niezbędne jest także wydzielenie małej części administracyjnej, czyli kilku pomieszczeń biurowych.

Koszt hali to nie wszystko

– Na etapie planowania inwestycji niezbędne jest sprawdzenie, na ile wzniesienie budynku wymaga uzyskania dodatkowych zezwoleń, ekspertyz dotyczących np.: oddziaływania inwestycji na środowisko, zrobienia badań geotechnicznych niezbędnych przy określeniu nośności podłoża i przygotowania terenu pod budowę. Jeśli każde z tych obszarów będzie wymagało osobnej opinii, to nie tylko wydłuży to czas oczekiwania na otrzymanie zezwolenia na budowę, ale też pochłonie dodatkowe środki. Opinie wykonują niezależni eksperci i jest to usługa płatna, wykonywana przez klienta we własnym zakresie – mówi Sebastian Jaskuła z firmy Frisomat, która specjalizuje się w budowie hal różnego typu.

Wybór projektu i firmy wykonawczej jest kosztem, który stosunkowo łatwo jest oszacować. Producent podaje średni koszt wzniesienia danego o typu hali. Trzeba jednak uwzględnić indywidualne wymagania wynikające z projektu, bo te będą miały wpływ na ostateczną cenę. I tak np.: jeśli hala będzie przeznaczona pod produkcję, gdzie wykorzystywane są ciężkie maszyny, które wymagają dużej precyzji w obsłudze, to niezbędne będzie wykonanie specjalistycznego podłoża, bo każdy milimetr odchylenia spowoduje zakłócenia w ich pracy. Jeśli np. w magazynie będą przechowywane materiały łatwopalne, to ściany wymagają odpowiedniej izolacji wynikającej z przepisów przeciwpożarowych. Jeśli hala będzie się znajdowała w sąsiedztwie strefy zamieszkania, to być może niezbędne będzie wykonanie dodatkowej izolacji akustycznej chroniącej sąsiadów przez hałasem. Wpływ na koszt hali ma również ilość stali użytej do montażu, rodzaj dachu, zwłaszcza kąt nachylenia i dodatkowe wyposażenie.

Zalety inwestycji pod klucz

Najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia finansowego jest projektowanie i montaż hali u jednego wykonawcy. Opcja pod klucz zapewnia kontrolę nad kosztami i harmonijne tempo prac. Oddanie w jedne ręce całości inwestycji oszczędza czas niezbędny na wyszukanie, porównanie i wybór ofert produktów niezbędnych na danym etapie budowy: bram, okien, drzwi, podłóg, farb, elewacji. Minimalizujemy też w ten sposób niebezpieczeństwo zakupu towarów kiepskiej jakości. Wykonawcy hal korzystają ze sprawdzonych podwykonawców. Biorą też odpowiedzialność za inwestycję. Im więcej szczegółów typowych dla branży uda się sprawdzić, tym łatwiej będzie oszacować koszt wniesienia hali. Zgodność z przepisami obowiązującymi dla danej branży produkcyjnej jest niezbędna przy odbiorze budynku.

Finansowanie

Kolejny aspekt, który trzeba przemyśleć, to finansowanie. Koszt wzniesienia hali jest na tyle znaczny, że raczej nie finansuje się go z bieżących środków. Większość firm korzysta z kredytu lub stara się o środki unijne. Dofinansowanie z różnych programów pomocowych jest bezzwrotne, wymaga jednak znacznego wkładu własnego i spełnienia dość rygorystycznych warunków. Trzeba się też „wstrzelić” w okres naboru wniosków. Z kolei uzyskanie kredytu i jego warunki np.: wysokość oprocentowania i prowizji za przyznanie zależą od wyników finansowych firmy i nie są dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw.

Koszt budowy hali zależy zawsze od potrzeb danego klienta. Plusem współpracy z liczącymi się na rynku firmami, które zajmują się wznoszeniem hal jest to, że elastycznie dopasowują się do wymagań związanych z danym projektem, ale też oferują kompleksowe wykonanie od projektu do montażu. Dzięki temu łatwo jest utrzymać kontrolę nad kosztami i odpowiednio wcześniej przygotować niezbędne środki.

Materiał partnera