Innowacje w opiece medycznej na Mazowszu

Innowacje w opiece medycznej na Mazowszu ra2 studio - Fotolia

Telekonsultacje medyczne, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta na odległość, łatwiejszy dostęp do informacji medycznej – tak zmienia się służba zdrowia na Mazowszu dzięki funduszom z Unii Europejskiej.

Na inwestycje w modernizacje i przebudowy placówek medycznych, zapewnienie aparatury i informatyzację służby zdrowia wykorzystano ponad 500 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W kolejnych latach szczególnie istotne będzie usprawnianie przepływu komunikacji między pacjentami a instytucjami medycznymi, a także wsparcie wymiany informacji wewnątrz środowiska lekarskiego.

Dla wygody pacjenta

Na informatyzację w sektorze usług publicznych w latach 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) przeznaczone zostanie ponad 640 mln zł, z czego prawie 270 mln zł zainwestowane zostanie w informatyzację sektora zdrowotnego. Dodatkowo, na projekty infrastrukturalne przekazane będzie ponad 230 mln zł. Połączenie zasobów ludzkich, infrastruktury oraz nowoczesnej aparatury medycznej  zapewni sprawniejszą i efektywniejszą obsługę pacjentów.

Szybki dostęp do usług medycznych, sprawny przepływ informacji na linii pacjent – lekarz, trafne diagnozy to wyzwania na kolejne lata. Ze środków RPO WM 2014-2020 możliwe będzie wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, co ułatwi monitorowanie przebiegu leczenia pacjentów. Na co jeszcze będą fundusze? Na świadczenie usług medycznych przez Internet, czyli na przykład rejestrację elektroniczną wizyt u specjalistów, wprowadzenie elektronicznych skierowań na badania, czy też e-recepty.

Pierwsze kroki do e-opieki medycznej

Ze środków minionej, unijnej perspektywy wprowadzono na przykład system elektronicznych usług medycznych eSUM Dzieciaki Mazowsza, który uzyskał 6,9 mln zł dofinansowania. Dzięki wprowadzeniu tego innowacyjnego rozwiązania rodzice małych pacjentów cierpiących na problemy gastrologiczne, nefrologiczne i kardiologiczne mają zapewniony szybki i prosty dostęp do specjalistów. Systemem objęte są m.in. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie i Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Obecnie już kilkadziesiąt małych pacjentów znajduje się pod stałą e-opieką medyczną. System umożliwia prowadzenie wirtualnych konsultacji z udziałem specjalistów kilku placówek medycznych, podczas których omawiane są wyniki badań pacjentów i plany dalszego leczenia.

Innym projektem, zrealizowanym ze wsparciem 7,5 mln zł ze środków unijnych było wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla konsorcjum Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga-Południe (SZPZLOP) oraz Warszawa-Wawer. Każdy z pacjentów tych placówek otrzymuje elektroniczną kartę pacjenta (EKP), która umożliwia natychmiastowy dostęp do informacji o stanie zdrowia i historii choroby. Pacjenci mają też możliwość elektronicznej rezerwacji wizyt, a także otrzymywania spersonalizowanych informacji, m.in. o programach profilaktycznych.

Jakie środki dla Mazowsza?

Na lata 2014-2020 Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 80 proc. wartości inwestycji. W tym roku odbył się pierwszy nabór z zakresu e-zdrowia, na który wpłynęło ponad 100 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 283,8 mln zł. Na drugi kwartał 2016 r. zaplanowany jest konkurs z zakresu informatyzacji służby zdrowia skierowany do subregionów Mazowsza.

W 2016 r. ogłoszonych zostanie 47 konkursów na łączną kwotę 2,3 mld zł. Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Więcej informacji o unijnych środkach dla Mazowsza dostępnych jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

nf.pl nf.pl