Innowacje w transporcie miejskim

Innowacje w transporcie miejskim Wikimedia Commons

Różnorodne połączenia komunikacyjne, łatwość przesiadek, dostępność miejsc parkingowych, natychmiastowa informacja o utrudnieniach drogowych to tylko przykłady oczekiwań mieszkańców miast. Jak połączyć te oczekiwania z dbałością o środowisko?

Postawić na innowacyjne i proekologiczne rozwiązania transportowe. Wsparcie w tym zakresie oferuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z którego ponad 700 mln zł skierowane zostanie na projekty ukierunkowane na rozwój multimodalnej mobilności miejskiej.

Multimodalny, czyli właściwie jaki?

Multimodalny transport, to taki, który umożliwia dotarcie do celu za pomocą różnych środków komunikacji. To także transport zakładający ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zwiększanie wydajności energetycznej i finansowej. Unijne środki z programu regionalnego dostępne będą na przykład na zakup autobusów z napędem elektrycznym, hybrydowym, zasilanymi biopaliwami lub wodorem. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na zapewnienie instalacji do dystrybucji alternatywnej energii, a także infrastrukturę uzupełniającą (np. zjazdy, zatoki autobusowe, przystanki). Tworzenie udogodnień dla mieszkańców, takich jak centra przesiadkowe, parkingi typu „Parkuj i Jedź”, a także zwiększanie kilometrów ścieżek rowerowych, to również działania możliwe do zrealizowania z RPO WM.

W kierunku smart city

Bieżące monitorowanie sytuacji na drogach i dostosowywanie ruchu ulicznego w zależności od warunków? Tak mogą wyglądać ulice mazowieckich miast dzięki wsparciu z programu regionalnego na lata 2014-2020. Z unijnych środków możliwy będzie m.in. zakup i montaż centralnego systemu zarządzania sygnalizacją świetlną i ruchem drogowym. Gdy na drogach zdarzą się już jednak utrudnienia, zmianę organizacji ruchu wspomogą znaki drogowe o zmiennej treści, czyli umożliwiające dostosowanie informacji do aktualnych potrzeb uczestników ruchu.

Tego typu działania wpisują się w rozwój inteligentnych miast (ang. smart cities), czyli miast, w których żyje się dobrze dzięki efektywnej współpracy oraz wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni publicznej, na przykład w obszarze transportu. Cechą charakterystyczną smart cities jest kompleksowe podejście do realizowanych działań. Już w minionej perspektywie unijnej na Mazowszu z sukcesem przeprowadzano tego typu projekty. Na przykład w Siedlcach dzięki wsparciu z RPO WM 2007-2013 w wysokości 6,2 mln zł zakupiono 11 niskopodłogowych autobusów zasilanych biopaliwami, zmodernizowano ponad 90 przystanków miejskich i wdrożono zintegrowany system zarządzania ruchem. Wszystko po to, aby mieszkańcom żyło się łatwiej i wygodniej.

Kiedy i na co?

Na przyszły rok zaplanowano 467,6 mln zł na konkursy z zakresu rozwoju transportu miejskiego. W pierwszym kwartale odbędą się dwa nabory skierowane do Warszawy i sąsiednich gmin (Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Samorządy będą mogły wnioskować o środki na utworzenie parkingów typu „Parkuj i Jedź” (64 mln zł) oraz rozwój systemu ścieżek rowerowych (187,2 mln zł).

Podobne artykuły:

W trzecim kwartale 2016 roku rozpocznie się natomiast konkurs na kompleksowe projekty realizowane przez samorządy spoza Warszawy, czyli w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). Projekty będą mogły obejmować różnorodne działania takie jak tworzenie centrów „Parkuj i jedź”, ścieżek rowerowych, zakup autobusów niskoemisyjnych, wdrożenie inteligentnych systemów transportu, a także modernizację oświetlenia ulicznego (Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej). Możliwe będzie także ubieganie się o środki oddzielnie na parkingi i ścieżki rowerowe. Pula konkursowa wyniesie 216,3 mln zł.

Jakie środki dla Mazowsza?

Na lata 2014-2020 Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 80% wartości inwestycji. W 2016 roku ogłoszonych zostanie 47 konkursów na łączną kwotę 2,3 mld zł. Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Więcej informacji o unijnych środkach dla Mazowsza dostępnych jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

nf.pl nf.pl