Inteligentne miasta na Mazowszu dzięki funduszom UE

Inteligentne miasta na Mazowszu dzięki funduszom UE Warszawa

Fundusze UE na lata 2014–2020 mocno wspierają rozwój inteligentnych miast, zwłaszcza w obszarze integrowania usług publicznych, dostępności e-usług czy proekologicznych rozwiązań.

Środki finansowe dedykowane wyłącznie rozwojowi Mazowsza obejmuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, w skrócie zwany RPO WM.

Smart – czyli jakie?

Smart city to tzw. inteligentne miasto, wykorzystujące nowe rozwiązania i technologie, efektywność energetyczną oraz społeczne innowacje, w umiejętnym zarządzaniu swoją infrastrukturą i przestrzenią. Jest przyjaznym miejscem, które dąży do stałej poprawy komfortu i jakości życia mieszkańców, dbając o ich bezpieczeństwo lecz mając też na uwadze dobro środowiska naturalnego.

Do światowych potęg uznanych za inteligentne miasta zaliczyć można Singapur oraz Dubaj. Przykładem europejskiego smart city jest natomiast dbający o środowisko Amsterdam – odpowiednio zarządzany i zaplanowany, słynny m.in. ze zintegrowanego transportu miejskiego i szerokiej infrastruktury rowerowej.

Unia Europejska wspomaga ideę tworzenia tzw. smart cities poprzez projekty mające na celu zapewnienie powszechnego dostępu do usług elektronicznych – w obszarze publicznym, służby zdrowia, kultury czy edukacji. Unijne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wesprą też rozwiązania na rzecz przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, rozwój biznesu, a także zacieśnianie współpracy na linii administracja-biznes-nauka.

Ponad 600 mln zł na rozwój i integrowanie e-usług w przestrzeni miejskiej. Zdecydowanie łatwiejszy niż obecnie będzie więc dostęp do usług kulturalnych, edukacyjnych, a także z zakresu ochrony zdrowia i administracji.

Wspólnota Europejska przekaże ponad 1,3 mld zł na działania w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Środki zostaną wydatkowane m.in. na energooszczędne oświetlenie ulic, placów i dróg, parkingi typu ,,parkuj i jedź’’ czy termomodernizację budynków. To elementy ważne dla każdej miejscowości, która chce być ,,smart’’.

Podobne artykuły:

Przedsiębiorczość stanowi siłę napędową gospodarki dlatego ponad 800 mln zł ze unijnych środków dla Mazowsza zostanie przekazane na rozwój sektora MSP oraz zwiększenie innowacyjności firm. Wprowadzanie na rynek nowych i ulepszonych produktów oraz usług czy wsparcie zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw, to tylko niektóre projekty na które będzie można uzyskać dofinansowanie. Ważne będzie również zwiększanie zaangażowanie biznesu w innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, zwłaszcza realizowane w partnerstwie z jednostkami naukowymi. Na tego typu działania zaplanowane jest ponad 620 mln zł.

Więcej informacji o unijnych środkach dla Mazowsza dostępnych jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Porozmawiajmy o funduszach UE

Jak stworzyć mazowieckie smart cities? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy wspólnie podczas 6. Forum Rozwoju Mazowsza, które odbędzie się w dniach 7–8 października na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wstęp jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu.

Ubiegłoroczna edycja wydarzenia zebrała prawie 1 300 uczestników, a ponad 2 500 osób oglądało relację na żywo dostępną w internecie. Najbliższa edycja Forum to trzy sceny wystąpień, debat, prezentacji, aż 10 stref tematycznych z prezentacjami najnowszych osiągnięć, ale też i zamierzeń, możliwych do realizacji w obszarach nowego okresu programowania. Nie zabraknie też przestrzeni warsztatowej czy networkingu. Wydzielona zostanie specjalna strefa poświęcona rozwojowi inteligentnych miast.

Podczas wydarzenia zaplanowano także warsztaty z przygotowywania wniosków o dofinansowanie z RPO WM 2014–2020, które poprowadzą eksperci z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Będzie możliwość konsultacji w ramach Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na Mazowszu. Eksperci podpowiedzą jak właściwie przygotować dokumenty i na co zwrócić uwagę podczas składania wniosków. 

nf.pl nf.pl