Inwestorzy tańczą jak Japonia zagra

Inwestorzy tańczą jak Japonia zagra sxc.hu

Poranna decyzja Bank of Japan rozczarowała rynki obligacji, brakiem informacji o rozszerzeniu sakli skupu aktywów, co przełożyło się na minimalny spadek wartości niemieckich obligacji - Bundów

Poniedziałek przyniósł kontynuację spadków dochodowości na bazowych rynkach długu. Wobec braku publikacji ważniejszych danych (za wyjątkiem info o produkcji przemysłowej w Niemczech, którą inwestorzy przyjęli z umiarkowanym optymizmem), rynek koncentrował się na spekulacjach wokół oczekiwanej akcji EBC. Po południu pojawiła się informacja o przyroście kredytu konsumenckiego w USA.

Podobne artykuły:

Choć dane były lepsze od oczekiwań to widać, że wzrostowy trend słabnie z miesiąca na miesiąc. W efekcie rentowności niemieckich papierów 10Y spadły o 1 punkt bazowy, zaś amerykańskich o 2 punkty bazowe, po lekkich wzrostach przed południem. Wobec spekulacji na temat możliwego skupu aktywów przez EBC malały koszty ryzyka kredytowego, stawki CDS papierów krajów południa Europy spadły 8-11 punktów bazowych

Krajowy dług reaguje

Krajowy dług pozytywnie reagował na info o możliwym skupie aktywów przez EBC. Dodatkowym czynnikiem wspierający nasze obligacje były doniesienia o planach nałożenia embarga przez Rosję na import niektórych produktów mlecznych. W konsekwencji rentowności krajowych papierów spadły o 2 punkty bazowe. w krótkim końcu krzywej i 4 pb. w długim końcu. Krzywa IRS obniżyła się o 9 punktów bazowych na całej swoje długości.

Poranna decyzja BoJ rozczarowała rynki obligacji, brakiem informacji o rozszerzeniu sakli skupu aktywów, co przełożyło się na minimalną przecenę niemieckich Bundów. Wobec braku publikacji ważniejszych danych, za wyjątkiem produkcji przemysłowej z Wielkiej Brytanii, spodziewamy się kontynuacji obniżek dochodowości. Pomimo utrzymywania się spekulacji na temat skupu aktywów przez ECB i spodziewanej niskiej wyceny giełd ich skala będzie dziś naszym zdaniem minimalna i w drugiej części dnia ma szansę zatrzymać się.

Podobne artykuły:

W horyzoncie końca tygodnia długowi amerykańskiemu i niemieckiemu raczej nie pomoże informacja o próbie zaaranżowania przez USA rozmów między Rosją, a Ukrainą.  W perspektywie końca tygodnia możliwe jest niewielkie odreagowanie. Poza realizacją zysków przemawia za tym negatywne przyjęcie przez rynki informacji na temat utrzymania skupu aktywów przez BoJ na niezmienionym poziomie i spekulacje na rynku na temat przesunięcia decyzji o takim ruchu na kolejne miesiące.

Oczekiwane dochodowości

W tej sytuacji oczekujemy wzrostów dochodowości rzędu 2-3 punkty bazowe. na rynkach bazowych. Dodatkowym paliwem dla takiego ruchu może być publikacja minutes przez Fed, spodziewana w środę. Powinna ona pokazać nieco większą niż w poprzednich minutes presję ze strony jastrzębi w Fed. Krajowy rynek może nie podążyć za zmianami na rynkach bazowych. W dłuższej (miesięcznej) perspektywie nie widzimy raczej możliwości istotnego wzrostu krajowej krzywej rentowności, szczególnie w krótkim końcu.

Podobne artykuły:

Naszym zdaniem segment 2Y-5Y nie zdyskontował jeszcze w pełni negatywnych skutków kryzysu Ukraińskiego i wprowadzanych przez Rosję ograniczeń w imporcie żywności dla inflacji. Dodatkowym czynnikiem, który powinien pomagać w dłuższym horyzoncie długowi będą wypowiedzi członków RPP (w tym na środowej konferencji), które powinny studzić oczekiwania na podwyżki stóp. W krótszym horyzoncie pomagać obligacjom będą kwietniowe wykupy długu i odsetek.

PKO Bank Polski S.A. Konrad Soszyński