Jak fundusze UE rozwiną biznes na Mazowszu?

Jak fundusze UE rozwiną biznes na Mazowszu? Pixabay.com

Konkurencyjne, innowacyjne, dynamicznie rozwijające się, oferujące dobre warunki życia mieszkańców – takie właśnie ma być Mazowsze do 2030 roku.

Dużą rolę w realizacji tego celu odegrają przedsiębiorcy, dlatego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 aż 366,3 mln euro przeznaczone zostanie na tworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej, wdrażanie nowych produktów i usług, a także ekspansję zagraniczną.

Budowanie przewag konkurencyjnych

Największą szansę na dofinansowanie będą miały projekty, które w swych założeniach będą wzmacniać tzw. inteligentne specjalizacje regionu, czyli obszary o największym potencjale rozwojowym. Poprawa jakości życia, produkcja bezpiecznej żywności, wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania czy wprowadzenie na rynek nowoczesnych usług dla biznesu, to cztery obszary na które zostanie położony główny nacisk. Wyszczególnione sektory wynikają z Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Mazowieckiego do 2020 roku (RIS).

Bony na innowacje

Już od 31 grudnia 2015 roku będzie można ubiegać się o bony na innowacje (Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw). Pula środków przeznaczona na konkurs to 21,3 mln zł (5 mln euro). Wnioski przyjmowane będą w rundach, aż do wyczerpania zaplanowanego limitu środków. Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych lub rozwojowych we współpracy z instytucją naukową. Projekty mogą dotyczyć zakupu usługi opracowania lub rozwoju nowego lub ulepszonego produktu, usługi, a także zmian procesowych. Firmy działające na rynku do dwóch lat będą ubiegać się o bony o wartości maksymalnie 50 tys. zł. Przedsiębiorstwa ze stażem rynkowym powyżej dwóch lat mogą wnioskować o środki w wysokości do 100 tys. zł

Rozwój sektora MŚP w 2016

Pierwszy kwartał to czas dla przedsiębiorców, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i chcą angażować się w kolejne projekty tego typu. W drugim kwartale dostępne będą natomiast fundusze na prowadzenie prac eksperymentalnych i poszukiwanie nisz rozwojowych. O ile w pierwszym przypadku wymagana będzie zgodność projektu z obszarami inteligentnej specjalizacji regionu, to już w kontekście prac eksperymentalnych nie będzie takiej konieczności. Firmy, które planują stworzyć lub rozwijać dział R&D, powinny wnioskować o dofinansowanie w III kwartale roku. Będzie to też czas na ubieganie się o fundusze na wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek.

Podobne artykuły:

RPO WM to nie tylko wzmacnianie potencjału innowacyjnego firm, ale też wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu (np. inkubatory przedsiębiorczości). Konkurs z tego zakresu zaplanowany jest na III kwartał. W tym samym czasie będzie można ubiegać się o bony na doradztwo w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności. Końcówka roku poświęcona będzie natomiast naborom wniosków mających na celu zwiększenie eksportu zagranicznego. Pojedynczy przedsiębiorcy oraz grupy firm będą mogli ubiegać się wtedy o dofinansowanie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (np. przez udział w zagranicznych wydarzeniach branżowych).

O RPO WM 2014-2020

Na lata 2014-2020 Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł (2,08 mld euro) unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Maksymalne dofinansowanie projektów wyniesie 80 procent wartości inwestycji. W 2016 roku ogłoszonych zostanie 47 konkursów na łączną kwotę 2,3 mld zł (543,5 mln euro). Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Więcej informacji o środkach unijnych dla Mazowsza, regulaminy i dokumentacje konkursowe dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

nf.pl nf.pl