Jak sfinansować projekt IT?

Jak sfinansować projekt IT? materiały PR

Po 2020 r. wsparcie unijne będzie zdecydowanie mniejsze niż obecnie. To ostatni dzwonek, by zainteresować się dotacjami UE. Alternatywą dla firm szukających środków na sfinansowanie projektu IT są programy producentów oprogramowania.

Polska na projekty unijne ma do wydania 82,5 mld zł. To nasz budżet dotacji na lata 2014-2020. W kolejnych latach wysokość dotacji spadnie prawdopodobnie kilkakrotnie. To zatem ostatnia szansa na sfinansowanie projektu z pieniędzy unijnych.

5 koncepcji na dotacje

Pobierz poradnik Poznaj sposoby finansowania projektów IT

Jeśli chciałbyś zainteresować się dotacjami z UE, możliwości masz kilka:

Program „Inteligentny Rozwój”

firmy chcące skorzystać ze środków Programu powinny stworzyć strategię swojego rozwoju w oparciu o działalność badawczo-rozwojową. Za organizowanie konkursów, wyłanianie projektów i zawieranie umów na dofinansowanie odpowiadają trzy instytucje: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Regionalne Programy Operacyjne

w programach regionalnych istotne jest wykazanie innowacyjności projektu. Może być to innowacyjność: produktowa, procesowa, organizacyjna i marketingowa. W naborach wydanie opinii nt. innowacyjności jest zwykle obligatoryjne i musi być wydane przez uczelnie, instytucje przemysłowe, organizacje techniczne lub jednostki B+R.

Inicjatywa Jeremie

– wsparcie z tej inicjatywy może być przeznaczane właściwie większość inwestycji firmowych., m.in. na wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, unowocześnienie składników majątku trwałego np. zakup maszyn, urządzeń czy informatyzację.

Program Polska Wschodnia

– projekty IT możemy realizować obecnie za pomocą dwóch działań:platformy startowe dla nowych pomysłów i  wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. O dotacje w tym Programie mogą występować przed wszystkim: przedsiębiorstwa typu startup, MŚP, ośrodki innowacji, jako animatorzy platform startowych.

Kredyt na innowacje technologiczne

– to instrument występujący dokładnie pod nazwą „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach poddziałania 3.2.2 realizowanego w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. W ramach kredytu można dostać finansowe wsparcie na projekty polegające na wprowadzeniu w życie nowych technologii. Pieniądze nie są przyznawane na samą technologię, ale na konkretne plany, jak ją wdrożyć. Chodzi o takie działania przedsiębiorców, które doprowadzą do praktycznego jej zastosowania, a w efekcie do produkcji towarów lub świadczenia usług.

Alternatywa dla dotacji

Ci, którzy z jakichś powodów jednak nie kwalifikują się do uzyskania środków unijnych, albo obawiają się samego rozliczania tego typu projektów lub z innych powodów nie planują korzystać z pieniędzy unijnych, np. szukają środków natychmiast, i do tego wraz z usługą serwisową, mogą skorzystać z preferencyjnych programów dostawców oprogramowania.

Jednym z najpopularniejszych na świecie jest program IBM-a, który od lat pomaga firmom finansować projekty w 60 krajach świata. IBM Global Financing to program, dzięki któremu można sfinansować nabycie najnowszych rozwiązań i usług technicznych, dzięki którym firma może stać się bardziej innowacyjna, działać inteligentniej i szybciej się rozwijać.

W ramach programu można sfinansować wszystkie produkty sprzętowe IBM-a,  rozwiązania chmurowe, zakup tabletów, oprogramowania, a także innych usług IT. Możliwości finansowania jest kilka: leasing, kredyty, pożyczki, płatności ratalne. Wsparcie na nowy sprzęt i nowe wdrożenia software finansowanie jest nieoprocentowane. Z rozwiązań IBM Global Financing, mogą korzystać klienci, którzy pozytywnie przejdą weryfikację zdolności kredytowej.

Pobierz poradnik Poznaj sposoby finansowania projektów IT