Jak się mają przedsiębiorcy?

Jak się mają przedsiębiorcy? GettyImages

Firmy źle oceniają ostatnie półrocze, pesymistycznie patrzą również w przyszłość. W październiku wskaźnik Bibby MSP Index – 12 już fali cyklicznie prowadzonego przez Bibby Financial Services badania – wyniósł 51,7 pkt.

Jest to najniższy wynik od czasu spowolnienia gospodarczego na przełomie 2012 i 2013 roku. Jednocześnie odnotowuje się spadek wskaźnika o prawie 10 pkt w porównaniu do wiosennej fali z 2011 roku, kiedy Bibby MSP Index osiągnął najwyższy, przekraczający 60 pkt, wynik.

Tylko jedno na pięć małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnim półroczu sprzyjał prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto połowa respondentów pesymistycznie nie przewiduje, by ta sytuacja w najbliższym czasie uległa poprawie. Dodatkowo, w porównaniu do poprzedniej, kwietniowej, fali badania wzrasta odsetek firm, które źle oceniają swoją kondycję (o 1,4 pkt proc.).

Coraz więcej przedsiębiorców spodziewa się pogorszenia płynności finansowej (prawie 18 proc.). Prawie jedna piąta badanych boi się również mniejszego popytu na ich produkty. Firmy liczą się też ze spadkiem zatrudnienia w najbliższych miesiącach.

– Na rynku widoczny jest także spadek wydatków na inwestycje, a co za tym idzie na zewnętrzne finansowanie. Z drugiej strony pogarsza się dyscyplina płatnicza, a przedsiębiorcy uskarżają się na wysokie koszty pracy i poszukują sposobów na utrzymanie płynności finansowej – komentuje Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services.

Pogorszenie nastrojów widać szczególnie w branży handlowej, produkcyjnej, transportowej i budownictwie. Wyjątkiem jest sektor usługowy, który patrzy w przyszłość z optymizmem.

– Obawy polskich małych i średnich firm wynikają w głównej mierze z wprowadzanych zmian w regulacjach prawnych, o ile kilka miesięcy temu na nastroje przedsiębiorców wpływał przede wszystkim podatek bankowy, o tyle w tym momencie głównym powodem do niepokoju są nieznane jeszcze regulacje podatkowe dotyczące podatku od handlu i zakazu handlu w niedziele – dodaje Jerzy Dąbrowski.

Bibby MSP Index potwierdziło, że przedsiębiorcy z poszczególnych regionów Polski różnie oceniają swoją sytuację ekonomiczną. W najgorszej kondycji są przedsiębiorstwa z regionu południowo-zachodniego i północnego (wartość Bibby MSP Index wyniosła tam odpowiednio 47,6 pkt oraz 48,9 pkt), w najlepszej zaś: z regionu centralnego (56,7 pkt) oraz wschodniego (54,6).

Bibby Financial Services Sp. z o.o. Izabela Trojanowska