Jak wejść na rynki zagraniczne dzięki funduszom unijnym?

Jak wejść na rynki zagraniczne dzięki funduszom unijnym? materiały PR

Biznes lokalny, krajowy czy międzynarodowy? Czasem decyzja o wyjściu z działalnością poza granice kraju podejmowana jest na etapie planowania biznesu, a czasem jest naturalną konsekwencją rozwoju firmy.

Rozszerzanie działalności na zagraniczne rynki odgrywa coraz większą rolę, nie tylko z uwagi na wymierne zyski finansowe. Jest to też szansa na nawiązanie współpracy z nowymi partnerami biznesowymi, jak i pozyskanie do firmy unikalnej wiedzy czy innowacyjnej technologii. Na umiędzynarodowienie biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zaplanowano 33,1 mln euro (ok. 141,5 mln zł).

Dobra strategia to podstawa

Ekspansja zagraniczna to z jednej strony ogromna szansa, a z drugiej – duże ryzyko. Trudno myśleć o umiędzynarodowieniu działalności bez analizy rynku i dopasowania oferty firmy do potrzeb potencjalnych odbiorców, a następnie wyznaczenia strategii działań. Ze środków RPO WM 2014-2020 możliwe będzie więc opracowanie nowego modelu biznesowego, mającego na celu umiędzynarodowienie firmy. Przedsiębiorca uzyska wsparcie nie tylko na zmianę modelu, ale też jego wdrożenie i rozwój. Unijne środki będzie mógł przeznaczyć na m.in. udział w wydarzeniach wystawienniczo-targowych (w tym krajowych, ale o międzynarodowym charakterze), organizację wizyt studyjnych i misji gospodarczych. Pozwoli to na nawiązanie cennych kontaktów biznesowych i prezentację oferty potencjalnym klientom lub kontrahentom. Maksymalny poziom wsparcia z UE wyniesie 80 proc. wartości projektu.

W IV kwartale 2016 roku rozpoczną się dwa konkursy w ramach działania 3.2 Internacjonalizacja MSP (Poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe), jeden skierowany do pojedynczych przedsiębiorstw (10 mln euro), natomiast drugi – do grup przedsiębiorców (6,8 mln euro). O dofinansowanie będą mogły ubiegać się małe i średnie firmy, a także powiązania kooperacyjne. Ze środków RPO WM 2014-2020 dofinansowaniem objęte zostaną tylko działania wynikające ze strategii rozwoju eksportu firmy. Preferowane będą rozwiązania charakteryzujące się innowacyjnością co najmniej w skali regionu. Ważne jest, aby były one zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji województwa, do których należą: inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia i bezpieczna żywność. Obszary te wynikają z Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.

Już w minionej perspektywie firmy z regionu korzystały z unijnego wsparcia na tego typu działania. Na przykład przedstawiciel branży gier komputerowych, firma CD Projekt RED Sp. z o.o., uzyskała 125,8 tys. zł na udział w międzynarodowych targach, a tym samym zwiększanie konkurencyjności i eksportu spółki. Z kolei firma FANAR, producent narzędzi do obróbki metali, unijne dofinansowanie przeznaczyła na udział w misjach gospodarczych w Niemczech, USA, Korei Południowej, a także w targach branżowych organizowanych w Hanowerze i Moskwie.

Budowanie marki regionu

Fundusze unijne skierowane zostaną nie tylko bezpośrednio do przedsiębiorców z całego województwa, ale też samorządów. Warszawa i sąsiednie gminy zrealizują wspólny projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Celem projektu będzie budowanie marki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) jako europejskiego centrum rozwoju, gwarantującego doskonałe warunki biznesowe i wysoką jakość  życia mieszkańców. Na promocję gospodarczą WOF zaplanowano 5,6 mln euro z RPO WM 2014-2020. W planach jest m.in. stworzenie portalu promocji gospodarczej, wyznaczenie centrum promocji gospodarczej z przeznaczeniem na spotkania biznesowe i networking, udział WOF w wybranych targach zagranicznych i kampanie marketingowe. Wszystko po to, aby zachęcić potencjalnych inwestorów do prowadzenia biznesu na Mazowszu, co przyczyni się nie tylko do zwiększania innowacyjności i przedsiębiorczości regionu, ale też powstawania nowych miejsc pracy.

Jakie środki dla Mazowsza?

Na lata 2014-2020 Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. W 2016 roku ogłoszonych zostanie 47 konkursów na łączną kwotę 2,3 mld zł. Na konkursy wspierające rozwój biznesu zaplanowano na przyszły rok prawie 470 mln zł. Będą środki między innymi na realizację projektów B+R, tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw, bony na doradztwo, jak i umiędzynarodowienie biznesu. Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Więcej informacji o unijnych środkach dla Mazowsza dostępnych jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

nf.pl nf.pl