Jak zebrać informacje do biznesplanu?

Jak zebrać informacje do biznesplanu? © Sergey Nivens - Fotolia.com

Przystępując do założenia przedsiębiorstwa bądź nowej inwestycji przyjmujemy jako warunek konieczny, że znamy się na rynku, na którym będziemy funkcjonować, mamy świadomość ryzyk oraz barier wejścia i wyjścia z danego sektora.

Niezbędna wiedza

By skonstruować biznesplan musimy mieć przede wszystkim pełną i szczegółową wiedzę branżową. To na jej podstawie będziemy przedstawiać prognozę przychodów i kosztów oraz konieczność podejmowania działań inwestycyjnych. Konieczna też będzie dokładna analiza rynku, na którym będziemy działać. Jeśli sami nie potrafimy tego zrobić, może warto zastanowić się nad zleceniem takiej analizy firmie zewnętrznej, która zajmie się tym profesjonalnie, wcześniej określając indywidualne potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Analizując konkurencję musimy zbadać rynek lokalny, regionalny, dokładnie określając, jakie produkty ma ona w swojej ofercie, na jakich rynkach działa, czy posiada oddziały, jakie technologie stosuje, jakie przeprowadza inwestycje i na jaką skalę, ilu zatrudnia ludzi, itd. Doskonale będzie, jeśli uda nam się dotrzeć do danych finansowych np. za okres ostatnich trzech lat.

Przydatne będą dane o przychodach ze sprzedaży, stanie środków finansowych, majątku trwałym, obrotowym, wyniku finansowym netto oraz stanie kapitałów własnych. Wykonanie profesjonalnego benchmarkingu jest krokiem milowym podczas sporządzania dobrego biznesplanu.

Gdzie szukać?

Wymienionych powyżej szczegółowych informacji można szukać w serwisach informacyjnych, które najczęściej są płatne, ale za to posiadają szeroką bazę danych. Oprócz tego możemy zgłosić się do wywiadowni gospodarczych, które jednak potrzebować będą konkretnych nazw przedsiębiorstw, które chcemy przeanalizować. Pamiętajmy, że jeśli szukamy bardzo dokładnych informacji konkurencja będzie ich ściśle strzegła i czasem nawet wywiadownia gospodarcza nie będzie mogła sobie z tym poradzić.

Potrzebnych do biznes planu informacji możemy szukać również w prasie specjalistycznej, w raportach makroekonomicznych publikowanych zarówno dla kraju, regionu, jak i konkretnego miasta.

Największy problem pojawić się może przy analizie finansowej, dlatego że w internecie możemy znaleźć informacje teoretyczne, jak powinniśmy działać i obliczać poszczególne pozycje, ale pamiętajmy, że pozyskane w internecie informacje nie zawsze są rzetelne, a jeśli nie posiadamy podstawowej wiedzy z zakresu finansów trudno będzie nam zastosować pozyskaną wiedzę w praktyce. Poruszanie się w arkuszu kalkulacyjnym wymaga wprawy, doświadczenia i znajomości powiązań pomiędzy poszczególnymi komórkami i formułami tworzonymi w projekcjach finansowych.

Odpowiednia baza danych i dostęp do szczegółowych informacji są kluczem do sporządzenia profesjonalnego i pełnego biznes planu. Jeżeli firma rozpoczynając prace czuje, że nie sprosta postawionemu sobie celowi, warto zgłosić się do doradcy, który po wstępnej analizie projektu, zaproponuje elementy biznesplanu oraz finalnie przedstawi pełną analizę finansową wraz z analizą wrażliwości.

Agata Forysiak, starszy konsultant, Doradztwo Gospodarcze DGA SA

www.dga.pl

Podobne artykuły:


Agata Forysiak Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.