JPK_VAT - duże zmiany dla mikroprzedsiębiorców od 2018 r.

JPK_VAT - duże zmiany dla mikroprzedsiębiorców od 2018 r. brand.ceo

Wraz z rokiem 2018 zmieniają się zasady dostarczania danych podatkowych do urzędu skarbowego.

Mikroprzedsiębiorcy, podobnie jak duże podmioty oraz mali i średni przedsiębiorcy, będą zobligowani do przekazywania organom podatkowym ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT). Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018, natomiast od 1 lipca 2017 r. na żądanie urzędu, mikroprzedsiębiorca będzie musiał wysłać pozostałe pliki.

Kogo obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny?

JPK (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest plikiem, uporządkowanym raportem zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów z kilku powodów, jednakże najważniejszym z nich okazuje się uszczelnianie systemu podatkowego. Ciężko jest dokładnie oszacować, ile Skarb Państwa tracił na karuzelach podatkowych, jednakże jest pewne, że wartość ta dochodzi do nawet kilkudziesięciu miliardów złotych. JPK jest zatem odpowiedzą MF na potrzebę pozyskania od podatników wysokiej jakości informacji oraz jest dedykowany dla każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą.

Obecnie JPK składa się z 7 struktur:

STRUKTURA

RODZAJ KSIĄG I DOWODÓW KSIĘGOWYCH

SKRÓT

Struktura 1

księgi rachunkowe

JPK_KR

Struktura 2

wyciąg bankowy

JPK_WB

Struktura 3

magazyn

JPK_MAG

Struktura 4

ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

JPK_VAT

Struktura 5

faktury VAT

JPK_FA

Struktura 6

podatkowa księga przychodów i rozchodów

JPK_PKPIR

Struktura 7

ewidencja przychodów

JPK_EWP

Wraz z początkiem 2018 roku, również mikroprzedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT będą zobligowani do wysyłania pliku JPK_VAT bez wezwania z US do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

Obowiązek wdrożenia pliku JPK przez mikroprzedsiębiorców

Przekazywanie ewidencji VAT w formacie elektronicznym za pomocą pliku JPK_VAT staje się obowiązkowe także dla mikroprzedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT. Aby to zadanie ułatwić, poczynając od 1 stycznia 2018, przedsiębiorstwa są zobowiązane również do prowadzenia rejestrów VAT za pomocą programów komputerowych.

Warto przystosować mikroprzedsiębiorstwo do nowego obowiązku już teraz i nie zwlekać z wysyłką raportu JPK_VAT. Ministerstwo Finansów zapewnia bowiem podatników o szybszym zwrocie podatku VAT za październik, listopad i grudzień (nawet w ciągu 25 dni, zamiast 60), jeżeli zdecydują się na wysłanie raportu w najbliższym czasie.

Od 1 lipca 2018 r. natomiast wchodzi obowiązek udostępniania pozostałych struktur plików JPK w przypadku żądania takich plików przez służby skarbowe w trakcie czynności kontrolnych u podatników. Warto także wiedzieć, że zgodnie z zasadą „prawo nie działa wstecz”, urząd skarbowy nie może żądać od mikroprzedsiębiorstwa przesłania struktur JPK za okres sprzed wejścia przepisów w życie.

JPK dla mikro firm

Opracowano specjalną platformę www.sage.com.pl/lp/zwrot-vat dla wszystkich przedsiębiorców, która porusza wszelkie zagadnienia związane z plikiem JPK oraz znacznie ułatwia wdrożenie procedur w firmach. Na stronie znajduje się informacja na temat tego, czym jest Jednolity Plik Kontrolny, co spowodowało, że wprowadzono digitalizację obowiązków podatkowych oraz jak prawidłowo przygotować pliki JPK_VAT by zyskać szybszy zwrot VAT.

Co ważne, Jednolity Plik Kontrolny nie powinien zawierać błędów. Jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek nieścisłości, wówczas podatnik zostanie poproszony o wyjaśnienia lub korektę, na opornych może zostać nałożona sankcja finansowa przewidziana w kodeksie karnym skarbowym. Jeśli chcemy działać zgodnie z prawem oraz uniknąć przypadkowych błędów, powinniśmy wyposażyć firmę w sprawdzone programy, które przed wysłaniem pliku JPK dokładnie przeanalizują zebrane dane, a następnie wskażą miejsca prawdopodobnych błędów. Po poprawieniu błędów w danych źródłowych należy ponownie wygenerować JPK z programu i tak poprawioną wersję przesłać na bramkę MF.

Wszystko wskazuje na to, że docelowo wszelkie informacje na temat działalności finansowej firmy będą przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną, natomiast papierowe deklaracje i faktury będą powoli odchodzić do lamusa. Digitalizacja obowiązków podatkowych mimo, że na początku trudna we wprowadzeniu, powinna z czasem ograniczyć przestępczość gospodarczą, ułatwić funkcjonowanie organów podatkowych, zmniejszyć lukę podatkową VAT oraz koszty poboru podatków. Powinna ostatecznie przyczynić się do zwiększenia uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami, bo dzięki lepszej informacji służby skarbowe skutecznie wyeliminują te firmy, które poprzez oszustwa podatkowe mogą oferować towary i usługi po zaniżonych cenach.