Kiedy usługi faktoringowe stają się niezbędne?

Kiedy usługi faktoringowe stają się niezbędne? Kiedy usługi faktoringowe stają się niezbędne

Przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych form finansowania zewnętrznego, wśród których rosnącą popularnością cieszy się faktoring.

Jest to usługa skierowana nie tylko do potężnych podmiotów, ale również jednoosobowych działalności. Sprawdź, kiedy przydatne może okazać się sięgnięcie po usługi firmy faktoringowej. Być może i dla ciebie będzie to korzystne rozwiązanie?

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji różne formy zewnętrznego  finansowania bieżącej działalności. Chociaż to kredyty i leasing wiodą prym w tym zakresie, rosnącym zainteresowaniem cieszą się usługi faktoringowe. Według statystyk liczba klientów firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów w III kwartale 2019 roku wynosi 16,6 tys. Wzrastająca popularność wynika z faktu, że faktoring niesie za sobą wiele korzyści.


Kiedy zdecydować się na usługi faktoringowe?


Faktoring to forma finansowania zewnętrznego, która przeznaczona jest dla przedsiębiorców rozliczających się z kontrahentami na podstawie faktur wystawionych z odroczonym terminem płatności. Zgłaszając taki dokument firmie faktoringowej, przedsiębiorca otrzymuje środki właściwie od razu – bez konieczności oczekiwania na upłynięcie terminu zapłaty. Dzięki temu dochodzi do znacznego skrócenia cyklu rotacji należności, co pozwala przedsiębiorcy na swobodne dysponowanie pieniędzmi niemal natychmiast po wystawieniu faktury.


Ta coraz popularniejsza usługa może okazać się szczególnie przydatna, gdy przedsiębiorca chce:  • zachować płynność finansową i uniknąć zatorów płatniczych – niezależnie od tego, jaki jest termin płatności faktury;

  • zdobyć przewagę konkurencyjną poprzez wystawianie faktur z odroczonym terminem zapłaty;

  • negocjować lepsze warunki współpracy z dostawcami – taką możliwość może zyskać dzięki szybkiej spłacie własnych zobowiązań.


Faktoring często bywa niezbędny, gdy przedsiębiorca podejmuje współpracę z nowym partnerem biznesowym. Nie znając jego historii, trudno przewidzieć kwestie związane z regulowaniem należności. Współpraca z firmą faktoringową pozwoli na pozyskanie wielu cennych informacji, a przy wyborze faktoringu bez regresu dodatkowo zniknie odpowiedzialność finansowa za niewypłacalność kontrahenta.


Faktoring dla wszystkich przedsiębiorców?


Usługi faktoringowe skierowane są do wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od branży oraz wielkości prowadzonego biznesu. Główny warunek to wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności.


Tego rodzaju usługa finansowa polecana jest przedsiębiorstwom m.in. z branż:  • transportowej,

  • budowlanej,

  • handlowej,

  • usługowej,

  • produkcyjnej,

  • HoReCa.


Dlaczego właśnie one? Statystyki pokazują, że głównie w tych branżach zastosowanie znajdują faktury z odroczonym terminem płatności.