Kiedy ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie?

Kiedy ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie? Kiedy ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce musi zakupić komunikacyjne ubezpieczenie OC.

OC ubezpieczenie OC ubezpieczenie

Jeśli najpóźniej na dzień przed zakończeniem umowy ubezpieczenia posiadacz pojazdu jej nie wypowie, to przedłuży się ona automatycznie. Czy tak będzie w każdym przypadku?

Kiedy OC nie przedłuży się automatycznie?

Standardowa umowa ubezpieczenia OC, zawarta na 12 miesięcy, przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Takie działanie ma uzasadnienie – chodzi o niedopuszczenie do tego, aby posiadacz pojazdu nie dopełnił obowiązku ochrony ubezpieczeniowej. W pewnych przypadkach ubezpieczenie nie przedłuży się automatycznie, np. gdy:

l polisa jest przekazana od poprzedniego posiadacza – jeśli np. kupiłeś samochód lub otrzymałeś go w darowiźnie, to możesz korzystać z ubezpieczenia poprzedniego właściciela do końca trwania umowy. Jednak ochrona ubezpieczeniowa nie przedłuży się automatycznie – wygaśnie wraz z dniem zakończenia umowy. Zatem przed jej wygaśnięciem musisz zawrzeć nową umowę ubezpieczenia. Oczywiście nie masz obowiązku korzystania z polisy poprzedniego właściciela – umowę możesz wypowiedzieć zaraz po przekazaniu prawa własności do pojazdu – musisz tylko pamiętać o zachowaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

l nieuregulowana jest cała składka na OC – zakłady ubezpieczeń umożliwiają rozłożenie płatności składki na OC na raty, najczęściej na dwie. Jeśli nie uregulujesz płatności w terminie, to w dalszym ciągu korzystasz z ochrony ubezpieczeniowej, jednak w takim przypadku ochrona ta nie przedłuży się automatycznie po zakończeniu umowy. Co więcej, nie unikniesz zapłaty składki na OC i zostaniesz prawdopodobnie obciążony karnymi odsetkami.

l ubezpieczenie jest krótkoterminowe – często z ubezpieczenia tego korzystają komisy samochodowe. Zwykle ubezpieczenie krótkoterminowe zapewnia ochronę na 30 dni. Jeśli jednak kupiłeś pojazd z takim ubezpieczeniem, to miej świadomość, że ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie wraz z zakończeniem umowy.

 

Uwaga na podwójne ubezpieczenie!

Wiesz już, kiedy ubezpieczenie nie przedłuży się automatycznie, ale pamiętaj również o tym, jakich obowiązków musisz dopełnić, chcąc zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe. Najpóźniej na dzień przed zakończeniem umowy powinieneś złożyć pisemne wypowiedzenie i zawrzeć nową z zakładem ubezpieczeń tak, aby nie dopuścić do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Jeśli jednak nie wypowiesz poprzedniej umowy, to może się okazać, że jesteś podwójnie ubezpieczony. Czy zatem będziesz zmuszony do zapłaty za obie polisy? Na szczęście nie – zgodnie z prawem możesz wypowiedzieć to ubezpieczenie, które automatycznie się przedłużyło. Powinieneś to zrobić od razu, kiedy zorientujesz się, że nie wypowiedziałeś umowy, ponieważ będziesz musiał zapłacić za wykorzystany w jej ramach okres ochrony ubezpieczeniowej.

 

Kara za brak OC

Brak świadomości tego, kiedy ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie, stwarza duże ryzyko otrzymania kary za brak OC. Pamiętaj, że zgodnie z prawem wystarczy jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej, aby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mógł nałożyć karę. Ile może ona wynieść? W 2019 roku przerwa w OC wynosząca do 3 dni wiąże się z karą 900 zł – w przypadku samochodu osobowego. Jeśli przerwa ta potrwa jednak powyżej 14 dni, to zapłacić trzeba będzie już 4500 zł! Poważne konsekwencje pojawiają się jednak dopiero wtedy, kiedy nie mając ubezpieczenia, spowodujesz wypadek lub kolizję. Wówczas sam będziesz musiał pokryć koszty odszkodowań wypłaconych poszkodowanym. Koszt ubezpieczenia samochodu w AXA Direct czy w innych towarzystwach ubezpieczeniowych możesz łatwo sprawdzić online i w ten sam sposób skorzystać z ich oferty. Pamiętaj o tym, aby nie dopuścić do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej.