Kompania Węglowa ma szansę na wakacje od zobowiązań

Kompania Węglowa ma szansę na wakacje od zobowiązań ShutterShock

Kompania Węglowa ma duże szanse na podpisanie umowy standstill z kredytującymi ją bankami. Jeśli tak się stanie spółka będzie miała wakacje od spłaty zobowiązań. Jest to znak, że banki pokładają wiarę w restrukturyzację firmy – podaje „Puls Biznesu”.

Kompania Węglowa stoi na przepaści upadłości. Jej zadłużenie na koniec ubiegłego roku przekraczało 4 mld zł.

Bank zawiera z dłużnikiem umowę standstill, jeśli spółka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, przez co za jakiś czas może nie podołać spłacaniu zobowiązań, ale istnieją przesłanki, które świadczą o szansie na naprawę sytuacji. Takim czynnikiem w przypadku Kompanii Węglowej jest restrukturyzacja spółki.

Dzięki umowie standstill zadłużona firma otrzymuje od banku od spłaty zobowiązań. Wierzyciele zobowiązują się, że przez określony okres nie będą egzekwować swoich praw, jak np. wszczęcie postępowania egzekucyjnego czy zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jak czytamy w „Pulsie Biznesu”, nie jest jednak pewne, że Kompania Węglowa poradzi sobie z restrukturyzacją. Spółce nadal potrzebne jest 1,5 mld zł, z czego 800 mln zł w tym, a 700 mln zł w przyszłym roku. Według założeń pieniądze miały pochodzić od inwestorów tj. innych spółek państwa, jednak nie ma jeszcze w tej kwestii wiążących ustaleń. 

red./PAP