Konferencja Generation of Active Leaders. Edycja IV

Konferencja Generation of Active Leaders. Edycja IV IT School

Konferencja GOAL obejmowała trzy ścieżki rozwoju: marketingowca, managera oraz HR-owca. Na każdą ze ścieżek składają się warsztaty, które w tym roku trwały równolegle przez 4 dni.

W piątek, drugiego dnia warsztatu odbył się warsztat prowadzony przez Kamila Kozieła – dyrektora zarządzającego IT School, który przedstawił „Najważniejsze reguły w budowaniu własnej firmy”. Warsztat łączył elementy praktyczne z teorią, która również została zaprezentowana na wielu praktycznych przykładach pochodzących z doświadczeń prelegenta.

Podobne artykuły:

Uczestnikami warsztatu byli studenci różnych uczelni i kierunków, najczęściej – zarządzania, finansów i rachunkowości oraz logistyki, następnie przez prawo i administrację, aż po psychologię, filozofię czy chemię.

Kilka godzin praktycznego szkolenia

Podczas 6-godzinnego warsztatu prowadzący przekazał wiele praktycznych wskazówek i uwag w budowaniu i prowadzeniu własnej działalności. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się zarówno w ćwiczeniach indywidualnych, jak i we współpracy z grupą (m.in. rozwiązać ciekawe case study pt. szkolenie z picia piwa). Wszystkie zadania miały na celu rozwinąć kreatywność, umiejętności interpersonalne, jak i przybliżyć uczestnikom codzienność pracy nad własnym biznesem oraz uświadomić ich o czekających na tej drodze wyzwaniach (m.in. zadanie polegające na wyrażaniu swych racji w pojedynkę wobec dużej grupy osób z odmiennym zdaniem).

Prowadzący szkolenie szybko nawiązał bardzo dobry kontakt z uczestnikami i wprowadził koleżeńską atmosferę, która panowała podczas całego spotkania. Zarówno między nim, jak i pomiędzy samymi uczestnikami panowała przyjazna atmosfera sprzyjająca wspólnej pracy nad poszczególnymi zadaniami. Grupa była skupiona i w pełni skoncentrowana na zadaniach i wiedzy, jaką prowadzący przekazywał w inspirujący i motywujący sposób.

Podobne artykuły:

Po szkoleniu ankietę ewaluacyjną wypełniło 17 osób, z czego wszyscy byli zgodni w ocenach. Zarówno przygotowanie prowadzącego, jak i prowadzenie przez niego warsztatu zostało ocenione bardzo wysoko (oceny odpowiednio 4,8 oraz 4,9 w pięciostopniowej skali). Tylko jedna z obecnych osób brała udział w poprzednich edycjach GOAL. Wśród propozycji tematów na przyszłe edycje Konferencji uczestnicy wymienili projekty unijne, przedsiębiorczość i rozwój osobisty.

Żaden z uczestników nie przedstawił żadnych zastrzeżeń co do organizacji Konferencji i warsztatu. Wśród najmocniejszych stron szkolenia wymieniono:

  • dobór tematu i prowadzącego, 
  • pracę w małych grupach, 
  • nastawienie na praktykę, 
  • atmosferę panującą na spotkaniu.

Atmosfera podczas szkolenia niewątpliwie sprzyjała pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Uczestnicy w pięciostopniowej skali ocenili ją na 4,7. Jak po zakończonym warsztacie zgodnie przyznawali zadowoleni uczestnicy, było to jedno z (naj)lepszych szkoleń w jakich kiedykolwiek uczestniczyli.

Opinia jednego z uczestników warsztatów:

Po szkoleniu z Kamilem wyszedłem bardzo zadowolony. Uważam, że dzięki temu, iż brałem udział w warsztacie, zdobyłem wiele cennej wiedzy na temat rozpoczynania swojego własnego biznesu. Dowiedziałem się jakie niebezpieczeństwa czekają podczas zakładania firmy, z czym będę musiał się zmierzyć i ile wysiłku włożyć, aby powstała firma. Kamil ciekawie wytłumaczył ten proces, dzieląc go na trzy etapy, równocześnie podając swoje przykłady. Uczestnictwo pozwoliło mi inaczej spojrzeć, oraz przekonać się, jak to jest tworząc swój własny biznes. Szkolenie było bardzo bogate merytorycznie, a ćwiczenia zaangażowały mnie do aktywnego uczestniczenia w spotkaniu.

 

Szkoła Informatyki IT School