Konferencja: Nowe perspektywy dla Twojej Firmy

Konferencja: Nowe perspektywy dla Twojej Firmy © Gina Sanders - Fotolia.com

Czasopismo Fundusze Europejskie wraz z BOŚ Bankiem i firmą EGC Doradztwo Europejskie zapraszają na cykl konferencji: Łódź 10 maja, Gdańsk 12 maja, Warszawa 17 maja.

fundusze-europejskie.pl fundusze-europejskie.pl

NOWE PERSPEKTYWY DLA TWOJEJ FIRMY

Co musisz wiedzieć ubiegając się o dotację ze środków UE w perspektywie 2014–2020

Tematy poruszane podczas konferencji, to m.in.

  • Praktyczne aspekty pozyskania dotacji dla Twojej firmy
  • Źródła finansowania projektów innowacyjnych
  • Dotacje na badania naukowe i inwestycje w Twojej firmie
  • Źródła finansowania projektów innowacyjnych (montaż finansowy projektu)
  • Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w Twoim województwie.

Więcej informacji i zapisy: http://fundusze-europejskie.pl/konferencja-nowe-perspektywy-dla-twojej-firmy/

fundusze-europejskie.pl