Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu Sanja Gjenero / stock.xchng

Czym są koszty uzyskania przychodu? Oznaczają one wszelkie wydatki, jakie musisz ponieść, aby uzyskać przychód z danego źródła, i/lub zachować albo zabezpieczyć źródła przychodów.

Koszty te stanowią podstawę do określenia sumy dochodów. Bez nich nie obliczymy kwoty opodatkowania. Musisz bowiem mieć świadomość, że opodatkowaniu podlega dochód, czyli przychód pomniejszony właśnie o koszty jego uzyskania.

Koszt uzyskania przychodu 2015 przy jednym stosunku pracy

Koszty uzyskania przychodu 2015 wynoszą dokładnie tyle samo, co w roku ubiegłym i w latach poprzednich. Od 2008 roku nie ulegają bowiem zmianom. Jeżeli pozostajesz w jednym stosunku pracy, miesięczna wysokość kosztów uzyskania wynosi dokładnie 111,25 zł, co daje rocznie kwotę 1335 zł. Sytuacja zmienia się, gdy miejsce Twojego zamieszkania położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a Ty nie uzyskujesz dodatku za rozłąkę. Wówczas miesięczne koszty uzyskania przychodu wynoszą 139,06, a roczna suma kosztów to 1668,72 zł.

Koszt uzyskania przychodu przy więcej, niż jednym stosunku pracy

Jeżeli pracujesz w kilku miejscach jednocześnie, miesięczny koszt uzyskania przychodów z każdego stosunku pracy wynosi 111,25 zł. Roczna kwota kosztów nie może natomiast przekroczyć 2002,05 zł. W sytuacji, gdy pracujesz poza miejscem zamieszkania i nie otrzymujesz dodatku z tytułu rozłąki, miesięczne koszty uzyskania przychodu z każdego stosunku pracy równe są kwocie 139,06. Natomiast łącznie koszty nie mogą przekroczyć kwoty 2502,56 zł.

Źródło: poradnik.wfirma.pl

red