Krajowe Inteligentne Specjalizacje – nie taki diabeł straszny...

Krajowe Inteligentne Specjalizacje – nie taki diabeł straszny... www.sxc.hu

W poprzednim artykule starałam się przybliżyć znaczenie określenia „inteligentne specjalizacje” w ramach nowego programowania unijnego. Natomiast teraz postaram się wskazać, jakie branże mają szanse na uzyskanie dotacji w ramach programów krajowych.

W ramach ww. programu o wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy planujący inwestycje między innymi w zakresie:

  • rozwoju działalności badawczo-rozwojowej w firmie,
  • zlecenia jednostce naukowej wykonania usług na rzecz rozwoju nowych produktów (tzw. bony na innowacje),
  • ochrony własności przemysłowej,
  • wdrożenia wyników prac B+R poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz niezbędnej infrastruktury do wytwarzania nowych lub ulepszonych produktów i usług.

Krajowe inteligentne specjalizacje

To oczywiście tylko wybrane możliwości finansowania inwestycji przez firmy. Chcąc skutecznie sięgnąć po środki unijne ważne jest, żeby inwestycja wpisywała się w krajowe inteligentne specjalizacje. Według stanu na 31 marca 2015 r. jest dziewiętnaście krajowych inteligentnych specjalizacji i mają one służyć do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki. Zostały przyporządkowane do 5 głównych grup, w skład których wchodzą:

  • Zdrowe społeczeństwo
  • Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa
  • Zrównoważona energetyka
  • Surowce naturalne i gospodarka odpadami
  • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym)

Wszystkie zostały szczegółowo opisane w dokumencie, który znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Gospodarki (http://www.mg.gov.pl/node/23423), dlatego nie będę ich teraz opisywać. Istotne jest, aby wyszukać powiązanie pomiędzy swoją inwestycją a jedną z 19 specjalizacji, jeśli oczywiście zamierzacie Państwo ubiegać się o środki UE z programu krajowego. Jak pisałam w poprzednim artykule, nie jest to bardzo skomplikowane, jednak wymaga czasu i dogłębnej analizy, dlatego już dziś warto się nad tym zastanowić. Łatwo jest dokonać zmian na etapie projektowania inwestycji, czasami wystarczy zmienić tylko jeden element inwestycyjny, aby uzyskać nawet 70 proc. dofinansowania! A dobrze wykorzystane środki naprawdę pomagają firmie rozwinąć skrzydła.

Już wkrótce artykuł pt. „Inteligentne specjalizacje pomorza”.

Centrum Doradczo - Konsultingowe Joanna Filip, Monika Kowalska-Mroczek s.c. Joanna Filip