Kwota wolna od podatku – czym jest i kiedy się ją stosuje?

Kwota wolna od podatku – czym jest i kiedy się ją stosuje? Africa Studio - Fotolia

Kwota wolna od podatku, to poziom dochodów w skali roku, które nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Znajduje ona zastosowanie przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowniczych i dochodów osób prowadzących działalność gospodarczą.

Podobne artykuły:

Kwota, której nie powinien obejmować podatek dochodowy w Polsce jest obecnie przedmiotem wielu dyskusji dotyczących jej ewentualnego podwyższenia. Od 2009 r. kształtuje się ona bowiem na niezmienionym poziomie 3 091,00 złotych. Takie rozwiązanie pozwala w skali roku "oszczędzić" podatnikowi kwotę 556,02 zł (stanowiącą 18% kwoty 3 091,00 złotych), która bez jego stosowania trafiałaby do budżetu państwa w formie podatku.

Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Z kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać jedynie podatnicy, którzy są opodatkowani podatkiem wyliczanym według skali podatkowej, obejmującej progi podatkowe (1 próg dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym w wysokości 18% - do 85.528,00 zł i 2 próg dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym w wysokości 32% - od nadwyżki dochodów powyżej 85.528,00 zł w skali roku). Nie skorzystają więc z niej podatnicy rozliczający się na podstawie karty podatkowej, ryczałtu lub też podatnicy rozliczający się liniowo (podatkiem dochodowym w wysokości 19% niezależnie od poziomu osiąganych dochodów).

Jak jest rozliczana kwota wolna od podatku?

Kwotę wolną od podatku można rozliczać miesięcznie, poprzez pomniejszenie podatku co miesiąc o 1/12 kwoty wolnej (uzyskując 46,33 zł miesięcznie) lub też dokonując rozliczenia rocznego, dzięki któremu można odzyskać nadpłatę podatku dochodowego w wysokości 556,02 zł.

UFG.pl