Kwota wolna od podatku niezgodna z Konstytucją?

Kwota wolna od podatku niezgodna z Konstytucją? sxc.hu

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie czy kwota wolna od podatku jest zgodna z Konstytucją.

Jak zaznaczył RPO osoba samotna jest uznawana za żyjącą w ubóstwie jeśli jej roczny dochód nie przekracza 6540 zł. Jest to tzw. minimum egzystencji, a wysokość tej kwoty stanowi ponad dwukrotność kwoty wolnej od podatku.

W ocenie rzecznika należy rozważyć, czy osoba żyjąca w ubóstwie może być uznana za prawo podatkowe jako osoba zdolna do ponoszenia obciążeń publicznych.

We wniosku wskazano, że do kompetencji TK wprawdzie nie należy ustalanie kwoty wolnej od podatku dochodowego, ale Trybunał posiada kompetencję do oceny ustawodawca nie przekroczył granic swobody regulacyjnej – podaje Polska Agencja Prasowa.

nf.pl nf.pl

PAP