Kwota wolna w górę, przywileje do likwidacji

Kwota wolna w górę, przywileje do likwidacji web.gov.pl

Prezydent Andrzej Duda wysłał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku od dochodów osobistych, która ma zwiększyć kwotę wolną od podatku.

Konfederacja Lewiatan popiera zaproponowane przez rząd podniesienie kwoty wolnej od podatku do ponad 8 000 zł w skali roku. Obecna kwota wolna od podatku jest zdecydowanie zbyt niska. To samo zdanie zaprezentował Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym w październiku tego roku i decyzja rządu jest sprawną realizacją tego wyroku.

Nie powinno się pobierać podatku od dochodów niezbędnych do przeżycia. Dlatego w Konfederacji Lewiatan od dawna opowiadamy się za zmniejszeniem opodatkowania osób o najniższych dochodach. Trzeba jednak uwzględnić, że już obecnie mamy ogromny deficyt finansów publicznych, który w dodatku jeszcze wzrośnie w wyniku realizacji obietnic wyborczych.

Niepokoi nowelizacja budżetu 2015, która nie wydaje się faktycznie potrzebna. W związku z tym zmniejszenie wpływów podatkowych spowodowane podniesieniem kwoty wolnej musi być zrównoważone ich zwiększeniem dzięki likwidacji przywilejów podatkowych i emerytalnych (rolników, górników, pracowników służb mundurowych) i wprowadzeniem równych warunków dla wszystkich grup społecznych.

 

Konfederacja Lewiatan Jeremi Modrasewicz