Leasing czy kredyt?

Leasing czy kredyt? Photo credit: Stuck in Customs / Foter

Leasing coraz popularniejszy. W krajach o rozwiniętych rynkach kapitałowych kredyt jako źródło finansowania inwestycji staje się coraz mniej popularny. Czemu?

Przedsiębiorstwa używają kredytów raczej w celu zwiększenia kapitału obrotowego, czyli są to głównie kredyty krótkoterminowe, które są drogie. Przedsiębiorstwa, oczywiście,robią to jednak rzadziej.

Leasing posiada przewagę nad kredytem bankowym jeśli chodzi o tarczę podatkową.

Rozróżniamy leasing operacyjny i finansowy.

W przypadku korzystania z leasingu operacyjnego korzystający obniża podstawę opodatkowania poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu następujących wydatków:

  • czynsz inicjalny,
  • rata leasingowa;
  • opłaty manipulacyjne;
  • prowizje;
  • koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie;
  • inne koszty związane z użytkowaniem.

Ze względu na możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wymienionych powyżej wydatków dla większości przedsiębiorców leasing operacyjny jest podatkowo korzystniejszy od leasingu finansowego. 

Natomiast w przypadku leasingu finansowego korzystający obniża podstawę opodatkowania o zaliczone do kosztów uzyskania przychodu:

  • odpisy amortyzacyjne
  • ratę leasingową jedynie w części odsetkowej
  • koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie
  • inne koszty związane z użytkowaniem

Dla firm opodatkowanych ryczałtem ze względów podatkowych ta forma leasingu może być korzystniejsza od leasingu operacyjnego.

W przypadku kredytu bankowego jako koszt traktuje się odsetki, prowizje bankową oraz odpisy amortyzacyjne.

Leasing to z pewnością najbardziej efektywny sposób na pozyskanie środków finansowych na inwestycje. Często korzystniejszy niż kredyt. Jednak często, to nie znaczy, że zawsze. Aby móc w pełni wykorzystać korzyści płynące z leasingu, w naszych kalkulacjach musimy wziąć pod uwagę dwa dodatkowe parametry. Są to: wartość środka trwałego oraz okres, na jaki podpisujemy umowę leasingową. Okazuje się bowiem, że nie zawsze krótki czas trwania umowy, w którego trakcie spłacamy nasze zobowiązania, jest dla nas korzystny z punktu widzenia ochrony podatkowej.
Podobne artykuły:


Natalia Kostylewa TaxVat Consulting