Leasing maszyn budowlanych w 2015 roku

Leasing maszyn budowlanych w 2015 roku pixabay.com

Dane zaprezentowane przez Związek Polskiego Leasingu po trzech kwartałach 2015 roku pokazują, że rynek leasingu sprzętu budowlanego osiągnął obroty wynoszące 1,32 miliarda złotych. Oznacza to, że branża zmniejszyła się rok do roku o 1,2 proc.

Po dobrych latach 2007 i 2008, kiedy rynek leasingu sprzętu budowlanego osiągał wolumeny rzędu 2,8 miliarda złotych, na lepszą sytuację musieliśmy czekać aż do roku 2011. Nie był on już co prawda tak udany jak wspomniane lata, ale suma transakcji leasingowych w budowlance sięgnęła wtedy 2,4 miliarda złotych. Po latach 2012 i 2013, kiedy obroty spadały odpowiednio do 1,4 i 1,2 mld zł, są wstępne szacunki, że rok 2015 zamknie się wartością obrotów bardzo zbliżoną do roku 2014 i wyniesie 1,8 mld zł.

Łatwiejsze finansowanie branży budowlanej

W 2015 roku leasingobiorcy koncentrowali się na atrakcyjnej cenie, żywotności i jakości sprzętu budowlanego. Duża konkurencja na rynku sprawiła, że finansowane były używane ruchomości budowlane, co do tej pory było niemal niemożliwe. Sytuacja rynkowa w mijającym roku sprawiła jednak, że sprawdzonemu i wiarygodnemu klientowi oddawano w leasing kilkunastoletnią maszynę pochodzącą od tak zwanego „topowego producenta”.

Ważnym trendem 2015 r. stało się ułatwianie klientom dostępu do finansowania leasingiem poprzez ograniczanie formalności przy zawieraniu umów. Dotyczyło to również branży budowlanej – od połowy listopada 2015 roku na przeważającą część maszyn, w tym wózki widłowe i maszyny budowlane, można składać wnioski o leasing w szybkiej procedurze uproszczonej na sprzęt o wartości do 250 tys. zł bez konieczności okazania dokumentów finansowych i nawet 400 tys. zł przy ich przedstawieniu.

Inwestycje w nowe techonologie

Miniony rok upłynął również pod znakiem inwestycji w nowe technologie z wykorzystaniem zwrotnych funduszy Unii Europejskiej. Dzięki poręczeniu Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego przedsiębiorcy mogli sfinansować sprzęt budowlany na bardzo korzystnych warunkach, zakładających dłuższy okres spłaty oraz mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczenia i wkładu własnego. Widzimy, że polska gospodarka i rynek leasingu zmieniły się dzięki unijnym funduszom poręczeniowym. Coraz popularniejszymi przedmiotami leasingu stają się drobne urządzenia budowlane takie jak agregaty malarskie, tynkarskie, mieszalniki do farb, urządzenia przeciskowe, zagęszczarki, agregaty prądotwórcze, kompresory, kontenery biurowe, urządzenia wentylacyjne, czyszczące, do recyklingu, wyciągarki, windy, rusztowania i szalunki.

Będą kolejne fundusze z UE

Dzięki dalszemu napływowi funduszy UE będzie rosło finansowanie drobnego sprzętu, wciąż wzrastał będzie również udział finasowania leasingiem standardowych maszyn budowlanych.

Podobne artykuły:

2016 rok i kolejne lata zapowiadają się wyjątkowo dobrze dla branży budowlanej, z uwagi na zaplanowane inwestycje w drogi krajowe w Polsce, które do 2023 roku mogą łącznie wynieść nawet 180 miliardów złotych. Z kolei na inwestycje w koleje krajowe do 2023 roku Polska przeznaczy 67 miliardów złotych. Duża część tych środków przeznaczona zostanie właśnie na zakup maszyn i urządzeń budowlanych niezbędnych do realizacji tych inwestycji. Przełomowym wydarzeniem, które od maja 2016 roku wpłynie pozytywnie na rynek leasingu maszyn budowlanych będzie uruchomienie kolejnych funduszy inwestycyjnych z poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Tym razem poręczone przez EFI umowy leasingu będą mogły sięgać nawet kwoty 600 tysięcy złotych netto.

Konstanty Rokicki, ekspert Raiffeisen Leasing

Raiffeisen-Leasing Polska S. A. Elżbieta Skokowska