Małopolskie chce założyć eksportową koronę

Małopolskie chce założyć eksportową koronę Pixabay.com

Małopolskie firmy mogą przenosić eksportowe góry – twierdzą eksperci Programu Rozwoju Eksportu (PRE), którzy spotkali się z przedsiębiorcami z regionu na konferencji w Krakowie.

Województwo dysponuje wieloma atutami, które mogą wspomóc lokalne firmy w ekspansji zagranicznej i to nie tylko w Europie, ale też na innych kontynentach. W ankiecie przeprowadzonej podczas spotkania PRE małopolscy eksporterzy wskazali, że interesują ich m.in. Ameryka Północna i Bliski Wschód.

Zgodnie z danymi Izby Celnej w Warszawie, Małopolskie zajmuje 6. pozycję pod względem wartości eksportu wśród polskich województw. W 2014 r. udział regionu w całkowitym krajowym wywozie oscylował wokół 5 proc. Wartość eksportu wyniosła blisko 7,8 mld euro[1]. Według ekspertów PRE pozycja województwa małopolskiego mogłaby być dużo wyższa, choćby ze względu na ogromny potencjał małopolskich firm i bliskość wielu zagranicznych rynków. Dodatkowym impulsem dla eksportu jest doskonała strategia rozwoju przedsiębiorczości, którą wyróżnił nawet Komitet Regionów Unii Europejskiej, przyznając województwu tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016.

Małopolskie – najodważniejsze w eksporcie

Eksperci PRE podkreślają, że Małopolskę wyróżnia większa niż w przypadku pozostałych województw obecność na rynkach pozaeuropejskich. W 2014 r. na liście 25 najważniejszych krajów eksportowych województwa znalazło się aż 5 państw spoza Starego Kontynentu: USA, Chiny, Indie, Turcja, Brazylia. Dla całej Polski wyróżniono tylko trzy takie destynacje. Warty odnotowania jest też udział małopolskiego eksportu w wywozie do Ameryki Południowej, który jest dwa razy wyższy niż w przypadku danych dla całej Polski (1 proc. w porównaniu do 0,5 proc.). W 2014 r. Małopolska wypracowała aż blisko 10 proc. udział w polskim eksporcie na ten kontynent.[2]

Jeśli chodzi o plany eksportowe, to w ankiecie przeprowadzonej na krakowskim spotkaniu PRE aż 80 proc. małopolskich przedsiębiorstw zaznaczyło, że chce rozwijać działalność poza Starym Kontynentem. Najczęściej wskazywano na Amerykę Północną (27 proc. odpowiedzi) oraz Bliski i Środkowy Wschód (18 proc.). Na kontynencie europejskim małopolski biznes najbardziej interesuje kierunek zachodni (59 proc. odpowiedzi). Część zapytanych wskazała na Europę Środkową (14 proc.), kraje skandynawskie oraz Europę Wschodnią i kraje WNP (po 10 proc. dla obu kierunków).

Branże przyszłości

Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiZ) województwo małopolskie będzie budowało swoją przyszłość w oparciu o siedem strategicznych branż: biotechnologię i nauki o życiu (life sciences), energię zrównoważoną, ICT (informatyka i telekomunikacja), centra usług wspólnych (SSC/BPO), produkcję chemiczną, produkcję metali i wyrobów metalowych, elektrotechnikę i przemysł maszynowy. To właśnie te sektory będą nadawały tempa wymianie zagranicznej województwa.

– Lista przyszłościowych specjalizacji eksportowych nie jest jednak zamknięta. Rozmowy z przedsiębiorcami pokazują nam, że zapał do zagranicznej ekspansji mają też firmy z innych branż – mówi Marlena Pachońska, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK w Krakowie.

Małopolskie buduje regionalną markę

Małopolskie może także wykorzystać rozpoznawalność swojej stolicy w świecie – wskazują eksperci PRE. Ze względu na wyjątkowe walory turystyczne Kraków jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych przez obcokrajowców miast w Polsce.

– Budowanie własnej marki i rozpoznawalności na zagranicznych rynkach jest bardzo wymagającym zadaniem, ale koniecznym – mówi Marlena Pachońska.

Taką potrzebę dostrzegły także lokalne władze, które w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 za jedno z kluczowych zadań stojących przed regionem uznały „Budowę i promocję marki Małopolski na arenie krajowej oraz międzynarodowej”.[3]

Bardzo dużym wsparciem dla małopolskich firm z eksportowymi ambicjami będą fundusze unijne i przewidziane na ten cel dotacje np. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z Działań 3.3.1. Polskie Mosty Technologiczne; 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktów - Marka Polskiej Gospodarki Brand czy 3.3. Wsparcie MSP w promocji marek produktowych Go to Brand.Pl. Małopolskie firmy będą mogły także skorzystać ze wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski, a dokładnie z Działania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP.


[1] Dane Izby Celnej w Warszawie za http://www.gospodarka.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/986/Handel_zagraniczny_w_Polsce_i_Ma proc.C5 proc.82opolsce_2014_-_raport.pdf, s. 13.

[2] Jak wyżej, s. 28-32.

[3] Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, http://www.malopolskie.pl/Pliki/2011/strategia.pdf, s. 135.

ZOOM bsc Agnieszka Smużewska