Masz małą firmę i chcesz rozwinąć skrzydła? Pomyśl o faktoringu

Masz małą firmę i chcesz rozwinąć skrzydła? Pomyśl o faktoringu Utrzymanie płynności finansowej

Długie terminy płatności i oczekiwanie na gotówkę od kontrahenta doprowadzają twoją firmę do finansowej zapaści?

Przez brak płynności w problemy wpadają szczególne małe i średnie przedsiębiorstwa. Korzystanie z usług faktoringowych pozwoli zminimalizować takie ryzyko.

Utrzymanie płynności finansowej i dobre relacje z kontrahentami są szczególnie ważne dla małych i średnich firm. Te, zważywszy na mniejszą skalę działania i skromniejsze zasoby, mogą znacznie bardziej odczuć negatywne skutki współpracy z nierzetelnym klientem. Ratunkiem dla poprawnych układów biznesowych i stałego dostępu do gotówki może być faktoring, czyli finansowanie faktur.


Faktoring dla małych firm – jak to działa?


W świetle obowiązującego prawa, strony transakcji ustalają 30- lub 60-dniowy termin płatności. W transakcjach handlowych, w których stroną jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych), czas na uregulowanie należności wynosi 30 dni. Termin rozliczenia między dużym przedsiębiorcą będącym dłużnikiem a małym podmiotem (wierzycielem) wynosi 60 dni[1]. Zatem nawet jeśli kontrahent będzie wywiązywał się z zobowiązań w terminie, sprzedawca wciąż narażony jest na 1-2 miesiące oczekiwania na należne mu pieniądze. W takiej sytuacji trudno mówić o stałym przypływie gotówki umożliwiającym inwestycje w dowolnym momencie. W utrzymaniu płynności finansowej może pomóc faktoring dla małych firm. Na czym to polega?


W uproszczeniu schemat wygląda następująco: przedsiębiorstwo (faktorant) sprzedaje towar lub usługę i wystawia fakturę, którą przejmuje i opłaca firma faktoringowa (faktor). Większość (zazwyczaj ok. 70-90%) środków należnych z faktury trafia do sprzedawcy nawet tego samego dnia, reszta – po rozliczeniu się faktora z nabywcą. Faktor rozliczy się z nabywcą w terminie płatności faktury, w razie konieczności podejmie również czynności windykacyjne. Dzięki takiemu modelowi działania, faktorant ma zapewniony dostęp do szybkiej gotówki faktorantowi, którą może wykorzystać w dowolnym celu.


Faktoring się opłaca


Mikrofaktoring, czyli faktoring skierowany do najmniejszych podmiotów, przynosi znacznie więcej korzyści niż jedynie płynność finansową.  • Faktoring dla małych i średnich firm ogranicza formalności do minimum. Większość spraw można załatwić online.

  • Finansowanie faktur przez faktora zapewnia stały dostęp do gotówki, na którą nie trzeba czekać tygodniami. To z kolei pozwala małej firmie rozwinąć skrzydła i postawić na inwestycje.

  • Pieniądze wypłacone przez firmę faktoringową najczęściej znajdą się na koncie sprzedawcy jeszcze tego samego dnia, w którym sprzedał on fakturę.

  • Utrzymanie płynności pozwoli przedsiębiorcy finansować bieżące działania i terminowo płacić partnerom, co z kolei pomoże uzyskać specjalne rabaty, tzw. skonto. Firmy korzystające z faktoringu cieszą się bowiem opinią rzetelnego kontrahenta, który nie dopuszcza ryzyka własnej niewypłacalności lub nieterminowych opłat.

  • Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwa mogą oferować partnerom biznesowym długie terminy płatności, dzięki czemu zyskają zlecenia i nowych, chętnych do współpracy klientów. Jest to zatem kolejny element wspomagający wzrost firmy.


Co istotne, sięganie po faktoring nie obniża zdolności kredytowej firm. Co to oznacza? W przypadku ubiegania się o kredyt bank nie uzna korzystania z usług faktoringowych za przeszkodę w udzieleniu kredytu.


Faktoring to sprawdzony sposób finansowania


Faktoring cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ niesie za sobą wiele korzyści. Polski Związek Faktorów wylicza, że wartość rynku finansowania faktur na koniec 2019 roku wzrosła o 16% w stosunku do 2018 roku. Firmy faktoringowe zrzeszone w związku, w tym Idea Money, w 2019 roku sfinansowały faktury o łącznej wartości 281 mld zł. Tylko w ubiegłym roku 18 tys. przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich, zdecydowało się na faktoring, który staje się powszechnym trendem w biznesie. Przedsiębiorcy z sektora MŚP w 2019 roku przekazali faktorom 12,7 mln faktur[2].


W raporcie związku wskazano, że rośnie też liczba mikroprzedsiębiorców decydujących się na tego rodzaju zewnętrzne finansowanie działalności. Jak podkreślono, dostrzegli oni, że faktoring pomaga utrzymać płynność finansową, a w niektórych przypadkach niweluje ryzyko zatorów płatniczych. Skala rynku i powszechność tego rozwiązania świadczą także o jego bezpieczeństwie. Faktoring jest bowiem usługą, która opiera się na wystawionych fakturach, a zatem na pieniądzach, które firma już zarobiła. Co więcej, faktor zwykle sprawdza kontrahentów faktoranta, co tym bardziej minimalizuje ryzyko ich niewypłacalności.


[1] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001649/T/D20191649L.pdf


[2] Ponad 18 tys. firm w Polsce korzysta z faktoringu, http://faktoring.pl/wp-content/uploads/2020/01/PZF_inf_pr_2019.pdf