Na czym polega zarządzanie wierzytelnościami?

Na czym polega zarządzanie wierzytelnościami? wierzytelności

Nie ma wątpliwości, że utrzymanie płynności finansowej firmy to jeden z kluczowych czynników, który wpływa na jej sukces. W obliczu tak ogromnej konkurencji, nie jest to jednak łatwe.

Zarządzanie wierzytelnościami to wieloetapowy proces

Co ciekawe, zarządzanie wierzytelnościami bardzo często mylone jest z działaniami windykacyjnymi. Należy natomiast zaznaczyć, że nie chodzi tutaj jedynie o odzyskiwanie należności, które nadal nie spłynęły od dłużników. Coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza strategię, zgodnie z którą zadłużeniom ma się zapobiegać, by w ogóle nie powstawały.

Istotne są 4 główne etapy, dzięki którym zarządzanie wierzytelności jest prowadzone na najwyższym, najskuteczniejszym poziomie. To:

  • Dokładna analiza potencjalnego partnera biznesowego i jego kondycji finansowej,
  • Monitoring płatności,
  • Windykacja, która zakłada polubowne dojście do porozumienia z dłużnikiem,
  • Windykacja sądowa, jeśli dłużnik nie decyduje się na polubowną spłatę zadłużenia.

Działania zapobiegawcze

To pierwszy etap, jaki wdrażają firmy w ramach zarządzania wierzytelnościami. Działania polegają na przeprowadzeniu wywiadu gospodarczego, dzięki któremu firma zyskuje informacje o potencjalnym kontrahencie. Jego weryfikacja pozwala w wielu sytuacjach zapobiec podpisania niekorzystnej umowy albo nawiązać współpracę z partnerem, który ma problemy finansowe.

Zarządzanie wierzytelnościami na tym etapie to przede wszystkim sprawdzenie, czy kontrahent nie jest wpisany do rejestru dłużników BIG. Firma może również zweryfikować sprawozdania finansowe, ustalić majątek przyszłego kontrahenta czy jego powiązania kapitałowe.

Monitoring płatności

To działania, które zapobiegają powstawaniu długów już na etapie trwającej współpracy z biznesowym partnerem. To przede wszystkim działania przypominające, na przykład o zbliżającym się terminie płatności. Takie przypomnienie realizowane jest najczęściej w formie maila, telefonu bądź sms-a. Firmy korzystają w tym celu najczęściej z wyspecjalizowanych podmiotów, które monitorują wystawione faktury i kontrolują terminy spłat należności.

Windykacja polubowna

To dziedzina, w której zarządzanie wierzytelnościami prowadzone jest na etapie już powstałych zadłużeń. Firma realizuje je najczęściej za pośrednictwem profesjonalnej firmy windykacyjnej. Działania polegają wtedy na dojściu do porozumienia z dłużnikiem, nierzadko zakładają pójście na kompromis obu stron. Wierzycielowi zależy przecież, by dług został spłacony, dłużnik zaś chce się pozbyć zadłużenia i kontynuować współpracę.

Windykacja twarda

Windykacja twarda wdrażana jest w sytuacji, kiedy zadłużenie powstało, a dłużnik uchyla się od odpowiedzialności. Zarządzanie wierzytelnościami to wtedy działania prowadzone za pośrednictwem sądu. Finalnie dług ściągany jest poprzez egzekucję komorniczą. To ostateczne rozwiązanie, tak naprawdę niekorzystne dla obu stron powstałego sporu. Tutaj nie ma już miejsca na kompromisy, firmy mogą też zapomnieć o dalszej współpracy. Takie działania bardzo często zaburzają płynność finansową dłużnika.