NCBR i ARP podpisały porozumienie. Firmom będzie łatwiej zarabiać na innowacjach

NCBR i ARP podpisały porozumienie. Firmom będzie łatwiej zarabiać na innowacjach Tijana - Fotolia

NCBR oraz ARP ułatwią firmom zarabianie na najlepszych innowacjach. Dzięki współpracy instytucji przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie od wczesnego etapu prac badawczo-rozwojowych po komercjalizację swoich pomysłów.

– Przede wszystkim chcemy w ten sposób uzupełnić ofertę partnerów, którzy już dziś działają na rynku w obszarze innowacyjności, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako kluczowa instytucja wspierająca pierwszy etap, czyli przekuwanie pomysłu na innowacyjność, prace badawczo-rozwojowe i wczesną ich komercjalizację, a później Agencja Rozwoju Przemysłu, która uzupełnia kapitał na komercjalizację tych pomysłów – wyjaśnia Patrycja Zielińska, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.

 

Dzięki porozumieniu podpisanemu przez NCBiR i ARP polscy przedsiębiorcy otrzymają wsparcie na wszystkich etapach wprowadzania nowego produktu. NCBiR poprzez swoje programy zapewnia wsparcie na etapie prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw i naukowców. Z kolei ARP, szczególnie poprzez fundusz ARP Venture, inwestuje środki, które pozwalają na komercjalizację pomysłu i uzyskanie przychodów z jego sprzedaży.

GRC Technologie przeciera szlaki

Pierwsza firma już skorzystała z tej współpracy. To krakowskie przedsiębiorstwo GRC Technologie. Rozwiązanie stosowane przez tę firmę, czyli produkcja m.in. cementu z popiołu powstającego ze spalania węgla, zostało opracowane przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu finansowanego przez NCBiR. Dalszy kapitał na rozpoczęcie produkcji zapewniła ARP Venture.

Podobne artykuły:

– Wartością dodaną jest to, że przedsiębiorca będzie miał pełną ofertę wsparcia: kiedy wyjdzie z fazy badawczo-rozwojowej, będzie miał komfort, że otrzyma kapitał na komercjalizację tych prac – podkreśla Zielińska.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Finansowanie nie jest ograniczone pod względem branż lub typów produktów, choć prof. Kurzydłowski przyznaje, że zapewne większość funduszy trafi do naukowców i firm funkcjonujących w sektorze wysokich technologii oraz do opartej na tego typu technologiach części sektora przemysłowego.

Zielińska dodaje, że trwają już rozmowy nad wsparciem kolejnych projektów, jednak przed sfinalizowaniem tych negocjacji nie może ujawniać, jakich produktów i sektorów dotyczą.

– Badamy kolejne inwestycje. Pewnie jako ARP Venture będziemy obejmować status obserwatora w tych inwestycjach w pierwszej fazie komercjalizacji, by przyglądać się, jak rokują, jak się rozwijają, żeby w fazie, w której się kończy finansowanie z NCBiR, uzupełnić kapitałem z Agencji Rozwoju Przemysłu – wyjaśnia Zielińska.

Ponad 300 mln zł na innowacje

Powołany pod koniec ubiegłego roku fundusz venture capital ARP Venture dysponuje budżetem ponad 300 mln zł. Zgodnie z założeniami tego funduszu, firmy mogą liczyć na inwestycję w wysokości 5-15 mln zł na okres do 5 lat. ARP łącznie, również poprzez inne mechanizmy, chce do 2020 r. przeznaczyć na innowacyjność 1,3 mld zł.

newseria.pl