Nie możesz odebrać swojej paczki? Przekieruj ją!

Nie możesz odebrać swojej paczki? Przekieruj ją! NF.pl

Przy wysyłce paczki nadawca musi obowiązkowo określić adres i dane personalne adresata.

Tylko na tej podstawie firmy kurierskie mogą doręczyć przesyłkę. Zdarza się jednak, że kurier pomimo podjęcia prób dostarczenia paczki do odbiorcy, nie może go zastać pod wskazanym adresem. Jeśli odbiorca jest świadomy tego, że w wyznaczonym terminie dostawy nie będzie go w domu, może skorzystać z usługi przekierowania paczki. Na czym to polega?

Usługa przekierowania paczki w DHL Parcel

Jedną z firm kurierskich, które oferują odbiorcom przesyłek usługę „Przekieruj Paczkę” jest DHL Parcel. Usługa polega na możliwości zmiany przez odbiorcę daty lub miejsca doręczenia paczki, przy czym nie ma konieczności nawiązywania uprzedniego kontaktu z nadawcą. DHL Parcel wychodzi z założenia, że paczka powinna zostać skutecznie dostarczona, a jeśli zmiana miejsca lub terminu dostawy mogłyby przynieść taki skutek, to należy umożliwić takie modyfikacje klientowi.

Opcja przekierowania paczki jest dostępna między innymi dla klienta indywidualnego, ale tylko wtedy, gdy nadawca podczas sporządzania listu przewozowego w danych adresowych przesyłki podał numer telefonu komórkowego lub adres mailowy adresata. Usługa „Przekieruj paczkę” w DHL Parcel pozwala na przesunięcie terminu doręczenia przesyłki nawet o 10 dni.

Gdzie adresat może przekierować paczkę?

DHL Parcel pozwala odbiorcom indywidualnym paczek i przesyłek na przekierowanie ich do:

  • wybranego punktu DHL Parcelshop lub Parcelstation, których sieć cały czas się rozwija w Polsce,
  • sąsiada, poprzez podanie jego adresu jako dodatkowy, na wypadek, gdyby kurier nie zastał odbiorcy w domu,
  • dowolnego miejsca w obrębie jednego rejonu DHL Parcel.

Odbiorca może też podjąć decyzję o przekierowaniu paczki z powrotem do nadawcy, jeśli nie chce jej odbierać. Musi jednak podać powód rezygnacji z przesyłki.

Dla skorzystania z usługi DHL Parcel „Przekieruj paczkę”, klient indywidualny powinien podczas np. realizacji zamówienia w sklepie online czy na aukcji internetowej, podać swój numer telefonu lub adres e-mail. Otrzyma on tą drogą powiadomienie w momencie, kiedy kurier DHL Parcel odbierze paczkę ze sklepu. Wtedy będzie mógł zalogować się na stronie www.przekieruj.dhlparcel.pl i wpisać numer przesyłki, wraz z kodem PIN otrzymanym w powiadomieniu. Następnie dostępna stanie się opcja przekierowania paczki, polegająca na ustaleniu dogodnego terminu i miejsca odbioru.

Możliwość przekierowania paczki przez klienta indywidualnego istnieje już w dniu nadania, do godziny 23:59 oraz po pierwszej nieudanej próbie doręczenia. W ten sposób można sprawić, że doręczenie paczki kurierskiej będzie skuteczne i trafi ona do rąk odbiorcy w dogodnym dla niego miejscu i czasie.

Jeśli klient nie dokona przekierowania paczki, a kurier podczas pierwszej próby doręczenia przesyłki nie zastanie go w domu, wówczas pozostawi awizo. Na jego podstawie klient może odebrać paczkę w Punkcie Obsługi Klienta DHL Parcel, pod adresem wskazanym w awizo.