Nie zawsze musisz płacić odsetki od zaległości podatkowych

Nie zawsze musisz płacić odsetki od zaległości podatkowych jarmoluk/pixabay.com/

Nie zawsze płaci się odsetki z tytułu nieterminowego zapłacenia podatku. Z tego typu kosztów można być zwolnionym w niektórych sytuacjach, na przykład, jeśli składamy odwołanie do US lub też zostanie wszczęte postępowanie w danej sprawie.

Kiedy się płaci odsetki?

Ogólnie rzecz ujmując, odsetki płaci się od zaległości podatkowych, których nie uregulowaliśmy w narzuconym przez prawo terminie.

Sprawdź nasz kalkulator odsetek.

Przykładowo, może to być nasza zaliczka na podatek dochodowy wpłacona na konto urzędu skarbowego z opóźnieniem. Fiskus nalicza w takiej sytuacji karne odsetki za zwłokę. Odsetkami możemy być także ukarani, jeśli na przykład US zwróci nam omyłkowo rzekoma nadpłatę, a my, zamiast od razu wyjaśnić sprawę i oddać nienależną nam kwotę, przetrzymamy pieniądze na swoim koncie.

Niestety, nieświadomość tego, że wpłata została wykonana lub nieznajomość prawa w tym zakresie nie usprawiedliwia nas. Odsetki będą naliczone.

Istnieje jednak kilka sytuacji, w których zaległości podatkowej nie towarzyszy naliczanie odsetek.

  • Nie będzie naliczanych odsetek, jeśli ich kwota nie przekroczy trzykrotności opłaty dodatkowej, pobieranej przez Pocztę Polską za przesyłkę poleconą, a zatem fiskus pomija odsetki w wysokości 6 PLN.
  • Nie nalicza się karnych odsetek także wtedy, gdy na przykład urząd skarbowy w okresie dwóch lat od złożenia przez podatnika błędnie wyliczonej (czyli z zaniżonym podatkiem) deklaracji podatkowej, nie zauważy tego błędu. Dokładniej, odsetki nie będą naliczane za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez dany organ podatkowy.
  • Odsetki nie są także naliczane po wszczęciu przez fiskus postępowania w danej sprawie. Ich naliczanie zawiesza się na czas toczącego się postępowania skarbowego. Odsetki nie będą naliczane za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku zawieszenia postępowania z urzędu – naliczanie odsetek będzie wstrzymane od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania.
  • Naliczanie odsetek wstrzymuje się również po złożeniu przez podatnika odwołania od decyzji fiskusa w danej sprawie. Chodzi tu o nienaliczanie odsetek za okres od dnia następnego po tym, jak US przekaże odwołanie podatnika (wraz z aktami sprawy) do organu odwoławczego do dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.

Katarzyna Miazek, Tax Care

Dominik Mędrzycki,  księgowy Tax Care

Tax Care S.A. Katarzyna Miazek