Nie złożyłeś deklaracji za 2013 r.? Kara może być surowa

Nie złożyłeś deklaracji za 2013 r.? Kara może być surowa sxc.hu

Choć termin rozliczenia podatków za 2013 rok minął 30 kwietnia, nie wszyscy wypełnili ten obowiązek. Spóźnialscy muszą liczyć się z mandatami i grzywnami, a także utratą niektórych przywilejów podatkowych. To będzie finansowo bolesna nauczka.

Roczne zeznanie o dochodach za zakończony rok podatkowy należało złożyć w terminie do 30 kwietnia. Do tego dnia trzeba było także uregulować kwestie finansowe z fiskusem, jeśli na przykład z zeznania wynika niedopłata. Mieliśmy na to wszystko czas do północy (liczy się data stempla pocztowego i nadania listu poleconego, jeśli wysyłamy PIT pocztą tradycyjną, data i godzina otrzymania UPO - urzędowego potwierdzenia odbioru, jeśli dostarczamy PIT przez Internet). Nie wszyscy się rozliczyli. Fiskus szacuje jeszcze ilu deklaracji za 2013 rok zabrakło. 

Dla spóźnialskich przewidziane są grzywny. W przypadku, gdy wszystko inne jest wręcz wzorowe, tj. zeznanie prawidłowo wypełnione, wszystkie przychody ujawnione, podatnik nie uszczuplił należnego podatku, etc. - sprawa może skończyć się niezbyt wysokim mandatem. Każde opóźnienie rozpatrywane jest jednak przez fiskusa indywidualnie. Wykroczenie skarbowe może być ukarane grzywną w wysokości od 168 PLN aż do 33 600 PLN. Wysokość mandatu natomiast wynosi obecnie od 168 do 3360 PLN. 

Składając roczny PIT po terminie nie tylko narażamy się na sankcje finansowe, ale tracimy także podatkowe przywileje. Nie możemy na przykład skorzystać z niektórych ulg. Spóźnienie eliminuje przede wszystkim możliwość preferencyjnego wspólnego rozliczenia się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Niemożliwe jest także przekazanie po terminie 1% podatku na rzecz danej organizacji pożytku publicznego. 

Czego nie utracimy spóźniając się z PITem?

Przekroczenie terminu złożenia deklaracji nie pozbawia nas na przykład możliwości skorzystania z ulgi podatkowej na dzieci. Zachowujemy także prawo do ulgi internetowej, rehabilitacyjnej, prorodzinnej oraz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość dokonanych przez nas w danym roku podatkowym darowizn. Nie tracimy prawa do zwrotu podatku, jeśli z PIT wynika jego nadpłata, ale z pewnością nasze spóźnienie wydłuża czas oczekiwania na ten zwrot, gdyż US ma na to czas przez 3 miesiące od daty złożenia formularza. No i – jak każdy podatnik – mamy prawo do skorygowania deklaracji (nawet tej bardzo spóźnionej). 


Tax Care S.A. Katarzyna Miazek