Niedziele i święta mogą być robocze w e-usługach

Niedziele i święta mogą być robocze w e-usługach fot. LevelTen_Colin/Flickr

Od kwietnia niedziele i święta mogą być robocze w firmach, które świadczą e-usługi dla zagranicznych kontrahentów. Nie bezkosztowo. Jeśli pracownik nie odbierze w zamian innego dnia wolnego, trzeba mu wypłacić wynagrodzenie i 100-proc. dodatek.

Co do zasady w niedziele czy święta pracownicy powinni odpoczywać. Jednak pracodawca może wyznaczyć zadania w te dni ze względu na organizację pracy w firmie. Taką możliwość mają przedsiębiorstwa, w których praca wykonywana jest w ruchu ciągłym lub na zmiany, a także realizujące prace konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności – w tym w gastronomii czy zakładach hotelarskich (art. 15110 k.p.).

Od trzech tygodni ten katalog jest szerszy

Od 4 marca 2014 r. praca w niedziele i święta jest dozwolona również przy świadczeniu usług drogą elektroniczną na rzecz podmiotu zagranicznego, jeżeli dni będące w Polsce dniami wolnymi od pracy są u kontrahenta roboczymi. W takie dni mogą pracować osoby, które w celu realizacji usługi posługują się: m środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub m urządzeniami telekomunikacyjnymi w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, a efekt ich pracy odbierany jest poza Polską. Niedziele i święta mogą być robocze również dla osób, które zapewniają możliwość świadczenia tych usług. Do tej pory art. 15110 k.p. nie przewidywał takiej możliwości.

Źródło: Rzeczpospolita

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów