Mimo gorszych danych PMI niemieckie obligacje nie spadają

Mimo gorszych danych PMI niemieckie obligacje nie spadają Wikimedia Commons

Nawet gorsze dane ekonomiczne nie były w stanie przekonać Bunda do spadków dochodowości.

Gorsze niż lutowe odczyty PMI w strefie euro nie były w stanie powstrzymać lekkich wzrostów dochodowości papierów niemieckich w godzinach przedpołudniowych we wtorek. Obligacje niemieckie silniej reagowały na spadek stopy bezrobocia w Niemczech i dobre odczyty PMI z Włoch, Francji i Hiszpanii w marcu niż na słabsze niż lutowe dane PMI dla Niemiec i całej strefy euro. W efekcie, przed publikacją danych ISM dla amerykańskiego przemysłu rentowności bunda były kwotowane 1 punkt bazowy powyżej poniedziałkowego zamknięcia, zaś amerykańskie 10-latki 3 pb. powyżej poniedziałkowego zamknięcia.

Podobne artykuły:

Publikacja danych ISM z amerykańskiego przemysłu przełożyła się na wzrosty rentowności, ze względu na dobrą strukturę danych (wyższe nowe zamówieni i produkcja, jedyne co mogło niepokoić to spadek wskaźnika zatrudnienia). W efekcie dochodowości niemieckiego Bunda otarły się na koniec dnia o 1,60%, zaś amerykańskie skarbówki osiągnęły 2,76%. Ruch ten był wsparty przez zaskakująco wysokie odczyty wskaźnika nastrojów konsumentów IBD/TIPP.

Polskie obligacje zyskują

Krajowe papiery zyskiwały przez większą część dnia dyskontując, zapowiadane w danych PMI dla przetwórstwa przemysłowego w Polsce, obniżenie aktywności gospodarki. W konsekwencji krzywa dochodowości rządowego długu obniżyła się o 2-3 pb. w segmencie 2-5Y i o 1 pb. w segmencie 8-10Y. Analogicznie obsunęła się w dół krzywa stawek IRS. Większego wrażenia na inwestorach nie zrobiła publikacja danych ISM-przetwórstwo przemysłowe z USA.

W środę spodziewamy się publikacji danych o wzroście cen przemysłu w strefie euro, zamówieniach w amerykańskim przemyśle oraz raportu ADP na temat amerykańskiego rynku pracy. Szczególną uwagę inwestorzy będą zwracać uwagę na dane ADP, które mają szansę zaskoczyć pozytywnie i będą powyżej odczytów z lutego. W konsekwencji oczekujemy dalszych powolnych wzrostów dochodowości papierów amerykańskich i niemieckich oraz stabilizacji krajowych skarbówek.

Podobne artykuły:

W perspektywie końca tygodnia kluczowe dla globalnego rynku długu będą informacje na temat sytuacji na rynku pracy w USA (dzisiejsze dane ADP oraz jutrzejsze o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym w USA) i czwartkowa decyzja EBC. Z punktu widzenia krajowych papierów dane z USA, które będą wypychać krzywą amerykańską i niemiecką do góry, prawdopodobnie będę umiarkowanie groźne dla krajowych papierów w segmencie 2-5Y.

Informacje z USA i Europy kluczowe

Informacje z USA i Europy mogą mieć pewien negatywny wpływ na wyceny segmentu 8-10Y.  Zważywszy oczekiwane przez nas rozczarowanie decyzją EBC (poziom restrykcyjności polityki pieniężnej pozostanie nie zmieniony) spodziewamy się umiarkowanej presji na wzrost rentowności w długim końcu krajowej krzywej.

Krótki koniec krajowej krzywej będzie poddany presji na obniżki rentowności. Przyczyną tego stanu rzeczy będą spodziewane w końcu miesiąca wykupy papierów i odsetek, gdzie skoncentrowany jest krajowy sektor bankowy, który powinien rolować dług. Od strony makro scenariusz ten będzie wspierany przez oczekiwania nieco wolniejszego odbicia w sferze realnej oraz niskiej inflacji w II kw. W tej sytuacji oczekujemy lekkiego wystromienia krzywej w horyzoncie początku następnego tygodnia.

PKO Bank Polski S.A. Konrad Soszyński