Niepełnosprawni przedsiębiorcy od października będą mieć łatwiej

Niepełnosprawni przedsiębiorcy od października będą mieć łatwiej fotolia

Dzięki nowelizacji ustawy podpisanej przez prezydenta, niepełnosprawni, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą, będą mieć prawo do refundacji składek na ubezpieczenie społeczne. I to nawet, gdy do 14 dni spóźnią się z ich opłaceniem.

Jak przypomina PAP, nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zrównuje w zakresie terminów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą z innymi podmiotami opłacającymi składki, dot. także niepełnosprawnych rolników. Ta zmiana pozwoli uniknąć sytuacji pozbawienia dotacji z PFRON z powodu opóźnienia w zapłacie składki, a także spowoduje, że osoby niepełnosprawne prowadzące działalność będą mogły wnosić o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty swoich zobowiązań z tytułu zwrotu refundacji.

Podobne artykuły:

Zmiany na lepsze

Jak dodaje PAP, ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób niepełnosprawnych, które wykonują działalność gospodarczą czy rolniczą. Dzięki niej mają oni zapewnione większe bezpieczeństwo oraz zrównanie praw z pracodawcami osób niepełnosprawnych. Obecnie jeden dzień zwłoki wystarczył, aby utracić refundację z PFRON – warunkiem jej uzyskania było terminowe płacenie składek. Inaczej niż w przypadku pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy mogą zwlekać z opłatą nawet do 14 dni.

Kolejną istotną zmianą jest umożliwienie PFRON-owi – w porozumieniu z dłużnikiem – rozwiązania problemu spłaty należności – umorzenie zobowiązania w całości lub w części, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie długu na raty.

Nowe przepisy mają obowiązywać od października 2015 r.

red.