Nowa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Nowa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania pixabay.com

Do polskiego porządku prawnego trafi GAAR – czyli klauzula mająca zapobiegać przed wyciekiem dochodów podatkowych z budżetu państwa. Dowiedz się więcej, jak jest ona zbudowana i w jakich obecnie krajach obowiązuje.

Dnia 23 marca br. do Sejmu został skierowany projekt nowelizacji ustawy mający na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego Klauzuli obejścia prawa podatkowego (tzw. GAAR- General Anti-Avoidance Rule).

Proponowana jest następująca treść tej klauzuli w Druku 367 [w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.)]:

Art. 119a. § 1. Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

Ponadto 28 stycznia 2016 r. Komisja Europejska opublikowała projekt Dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania na poziomie unijnym. W przypadku wprowadzenia przedmiotowej dyrektywy, poszczególne kraje UE (w tym Polska) będą zobowiązane do wprowadzenia szeregu regulacji prawnych mających na celu walkę z unikaniem opodatkowania.

Co to znaczy dla przedsiębiorców?

Zmiany przepisów mogą znacznie wpłynąć na sposób prowadzenia działalności polskich przedsiębiorców zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE.

W praktyce GAAR odwołuje się raczej do ekonomicznej niż prawnej istoty czynności (zespołu czynności), doświadczenia innych Państw mogą być cennym materiałem pomocniczym w rozstrzyganiu praktycznych wątpliwości związanych ze stosowaniem GAAR.

Przykładowe państwa, w których prawodawstwie obowiązuje GAAR: Australia, Belgia, Chiny, Francja, Holandia, Kanada, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

Przykładowe państwa, w których prawodawstwie nie obowiązuje GAAR: Dania, Norwegia, Japonia, Rosja.

ftProject sp. z o. o.