Nowa ulga B+R na działalność innowacyjną

Nowa ulga B+R na działalność innowacyjną Beyond.pl

Zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej oraz wydłużenie okresu (z obecnych 3 lat do 6), w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalność badawczo-rozwojową…

…to tylko część propozycji, zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Proponowane zmiany

Projekt przewiduje zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej (tj. akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną własność intelektualną nie podlegałyby opodatkowaniu). Rozwiązanie to zostało wprowadzone na lata 2016–2017. Wprowadzenie go na stałe ma na celu zwiększenie po stronie podatnika pewności, co do otoczenia prawnego w jego przedsięwzięciach długoterminowych (charakterystycznych dla działalności innowacyjnej). Zniesienie opodatkowania aportu, ma za cel zintensyfikować udział m.in. uczelni w przedsięwzięciach komercjalizacji wyników badań.

Ponadto podwyższona ma być kwota maksymalnegoodliczenia kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i MSP do 50 proc., a dla pozostałych przedsiębiorców do 50 proc. na koszty osobowe, a 30 proc. na pozostałe. Rozwiązanie to, poprzez ujednolicenie wskaźników dla MSP ma wpłynąć na większą przejrzystość przepisów dla podatników, którzy mają mniejsze możliwości korzystania z profesjonalnej obsługi prawnopodatkowej. Bez zmian pozostają kwoty dla pozostałych podatników.

Projekt wydłuża okres (z obecnych trzech lat do sześciu) w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalność badawczo-rozwojową. Wydłużenie tego okresu jest korzystne dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, w której efekty pojawiają się po dłuższym okresie czasu.

Propozycje podatkowe

Zniesione ma być także opodatkowanie podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej (tj. akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną własność intelektualną nie podlegałyby opodatkowaniu). Rozwiązanie to ma obowiązywać w latach 2016–2017. Projekt przewiduje podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i MSP do 50 proc., a dla pozostałych przedsiębiorców do 50 proc. na koszty osobowe, a 30 proc. na pozostałe. Wydłużony ma być okresu (z obecnych trzech lat do sześciu) w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalność badawczo-rozwojową, a także wprowadzony zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw. Zwiększone mają być kwoty ulgi wydatkowej dla podatników podnoszących stale poziom nakładów na badawczo-rozwojową.

W przypadku, gdy podatnik w roku następującym bezpośrednio po okresie trzech lat, w których miał prawo korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych, zwiększył wartość kosztów kwalifikowanych o 50 proc. w porównaniu do średniej wartości takich kosztów poniesionych przez trzy lata, mógłby w rozliczeniu za czwarty rok podatkowy, wartość kosztów kwalifikowanych, poniesionych w tym roku powiększyć o 50 proc. wartości wzrostu tych kosztów.

Zmiany proceduralne

Projekt przewiduje także zmiany w procedurze. Usunięciu ma ulec niekorzystne dla pracowników, będących twórcami wynalazków, ograniczenie czasowe (do pięciu lat) w udziale przez nich w korzyściach otrzymywanych przez uczelnię z komercjalizacji.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych

Kancelaria Prawna Skarbiec Robert Nogacki