Nowe standardy kontroli, czyli Jednolity Plik Kontrolny na tle obecnych zobowiązań przedsiębiorcy.

Nowe standardy kontroli, czyli Jednolity Plik Kontrolny na tle obecnych zobowiązań przedsiębiorcy. Brand CEO

Budżet Państwa co roku odnotowuje ogromne straty spowodowane nieuczciwym działaniem niektórych przedsiębiorców. Od 2 lat realizowana jest szeroko zakrojona reforma administracji podatkowej, która nazywana jest nawet rewolucją e-administracji.

JPK uzasadnienie wprowadzenia

 

Ustawodawca zmierza w stronę elektronizacji oraz automatyzacji procesów. Najważniejszym celem jest wyeliminowanie zjawiska luki podatkowej, która wynika między innymi z wyłudzeń VAT, karuzel podatkowych oraz tak zwanych pustych faktur. Działania mają doprowadzić przede wszystkim do wzmocnienia narzędzi wykorzystywanych przez urzędników, w tym systemów komputerowych, które mają wykonywać część pracy. Przekazywane dane będą najpierw prześwietlane przez system, w celu porównania różnych dokumentów i wskazywania organom kontroli potencjalnych zagrożeń. To z kolei, pośrednio prowadzić ma do skrócenia czasu  postępowań kontrolnych oraz szybszej reakcji fiskusa, która zapobiegnie rozwojowi dużych machin mających na celu omijanie przepisów. Przechowywanie dokumentacji w wersji elektronicznej pozwoli natomiast na szybsze jej odnajdowanie oraz zmniejszenie kosztów całej procedury.

 

Obowiązki przedsiębiorcy i terminy ich wprowadzenia

 

JPK jest specjalnie stworzoną bazą danych, z formalną budową struktury. Wszystkie informacje wprowadzane są w wersji elektronicznej w ramach jednej z 7 części pliku:

 1. księga rachunkowa,
 2. wyciągi bankowe,
 3. magazyn,
 4. ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
 5. faktury VAT,
 6. podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 7. ewidencja przychodów.

 

Przedsiębiorcy muszą prowadzić JPK w określony przez Ministerstwo Finansów sposób oraz odpowiednio go aktualizować na bieżąco. Wykonana w ten sposób praca będzie przez organy podatkowe weryfikowana na dwa sposoby:

 1. obowiązkiem przedsiębiorcy jest comiesięczne tworzenie oraz przesyłanie do fiskusa (w wersji elektronicznej) informacji z ewidencji VAT;
 2. prawem organów jest natomiast żądanie przekazania przez przedsiębiorcę wskazanych danych z JPK (eksport).

 

Reforma jest podzielona w czasie, co oznacza, że dla różnych podmiotów wprowadzono specjalne daty początkowe dla JPK. W zakresie konieczności tworzenia comiesięcznych raportów ostatnie podmioty (mikro) dołączą do katalogu zobowiązanych już w styczniu 2018 roku.  Natomiast w lipcu 2018 roku drugi obowiązek (eksport) zacznie mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wtedy oficjalnie zakończy się wprowadzanie JPK. Zostało już więc niewiele czasu do przystosowania firmy na zmiany. Dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców może być skorzystanie ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego, które pozwoli prawidłowo spełniać wymogi fiskusa.

 

 

Nakładanie się zobowiązań i plany na przyszłość

 

Jednolity Plik Kontrolny został zaprojektowany jako zmiana, która ma rozwijać się w perspektywie czasu. W ramach e-administracji mają zostać wprowadzone w niedalekiej przyszłości kolejne nowości, w tym między innymi specjalne kasy fiskalne online. Dzięki tym urządzeniom informacje sprzedażowe będą przesyłane automatycznie do systemu Krajowej Administracji Skarbowej. To wymusi również dalsze zmiany. Ujednoliceniu podlegać będzie również JPK, który docelowo ma zawierać całość informacji księgowych o podmiocie gospodarczym. Dodatkowo, planowane jest wprowadzenie nowego systemu płatności za usługi z faktur VAT - tak zwany „Split Payment”. Przedsiębiorcy otrzymają dodatkowe numery rachunków bankowych, na które trafiać będą kwoty podatku w ramach sprzedanych produktów, czy usług. System bankowy ma zabezpieczać późniejsze zobowiązania podatkowe oraz jasno odróżniać cenę netto. Tego typu uszczelnienie  docelowo ma pozwolić na zrezygnowanie z przesyłania tradycyjnych deklaracji podatkowych VAT.

 

W chwili obecnej  pozostajemy na etapie wprowadzania zmian. Co powoduje w niektórych przypadkach nakładanie się starych zobowiązań z nowymi rozwiązaniami. Dotyczy to przede wszystkim tak zwanych Vat'owców.  Tutaj zwrócić uwagę należy przede wszystkim na dwa aspekty JPK:

 • odzwierciedlenie JPK_VAT w deklaracjach VAT;
 • terminy składania zeznań.

 

Pierwszym zaskoczeniem, szczególnie dla podmiotów najmniejszych, może być konieczność składania comiesięcznych raportów ze struktury ewidencji VAT, nawet w przypadku rozliczenia kwartalnego. Ministerstwo Finansów stwierdza jasno, że przedsiębiorcy nadal mogą deklarację składać kwartalnie, ale nie zwalnia ich to z konieczności rozliczania się z obowiązków JPK. Oznacza to, że bez względu na formę deklaracyjną informacja JPK musi trafić do skarbówki maksymalnie do 25 każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

 

Biorąc pod uwagę obecne przepisy, przedsiębiorcy powinni pamiętać, że składają do skarbówki dwa nakładające się merytorycznie dokumenty. Po pierwsze, informacje z ewidencji JPK VAT, po drugie deklaracje VAT'owskie. Oba druki z zasady przekazywane są w formie elektronicznej i pozwalają na szybkie porównanie przez organy. Wszystkie dane wprowadzane w JPK  muszą zgadzać się więc z deklaracjami VAT. Ministerstwo zauważa, że JPK został stworzony i będzie zmieniany tak, aby odzwierciedlać aktualnie obowiązujące formularze. W przypadku składania deklaracji kwartalnych, dane przekazywane co miesiąc w ramach JPK muszą w sumie składać się na wynik z kwartału.

Times Press sp. z o.o.